Uddannelser til fremtidens life science

ATV, Danish Life Science Cluster, Lif og Medicoindustrien inviterer til dialogmøde om fremtidens kompetencebehov i den danske life science-industri. Kom og vær med til at drøfte behov, muligheder og udfordringer.

Den danske life science-industri udgør en dansk styrkeposition og er en hjørnesten i dansk økonomi. Danske life science virksomheder stod i 2020 for en vareeksport på 152 mia. kr., hvilket svarer til 20 pct. af den samlede danske vareeksport. Samtidig beskæftiger branchen omkring 50.000 mennesker.

Skal vi fastholde og udbygge life science-industrien, er det afgørende, at Danmark fortsat er et attraktivt sted at investere i produktion og lægge forsknings- og udviklingsaktiviteter. Det kræver adgang til kvalificerede medarbejdere med de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Life science-industrien er allerede i dag udfordret i forhold til at rekruttere tilstrækkelig arbejdskraft med relevante kompetencer. Derfor er der behov for at drøfte, hvordan landets uddannelsesinstitutioner kan bidrage med flere talentfulde life science talenter. Men hvordan ser billedet ud i fremtiden? Hvilke uddannelser bliver der brug for, og hvordan kan uddannelsesinstitutionerne og branchen i fællesskab løse udfordringen?

Kom og deltag i drøftelserne af kompetencebehov og uddannelse i relation til forskning og udvikling, produktion samt regulering, overvågning, salg og marketing i den danske life science-industri. Mød

 • Vice President Thorsten Thorman, LeoPharma
 • Senior Vice President Marianne Ølholm, Novo
 • Prodekan Jørgen Kurzhals, KU
 • Videnskabelig Chefrådgiver Peter Kurtzhals, Novo Nordisk
 • President Henrik Møller, Prevas
 • Prorektor Helle Waagepetersen, SDU
 • Senior Director Anders Lomholt, ALK
 • CEO Rasmus Hother le Fevre, Ferrosan Medical Devises
 • Institutdirektør Bjarke Bak Christensen, DTU-Bioengineering
 • Regulatory Affairs Director Helen Shenan, Astra Zeneca
 • Vice President Anne Harsmann, Ambu
 • Direktør Lars Bo Nielsen, Lægemiddelstyrelsen

Program

12:30 – Ankomst

13:00 – Velkomst
Akademidirektør Lia Leffland, ATV

13:05 – Hvor er life science-industrien på vej hen?

Koncernchef Ida Sofie Jensen, Lif og direktør Peter Huntley, Medicoindustrien

13:30 – Tal for udvikling

Adm. Direktør Johan Wessmann, Øresundsinstituttet

13:50 – Paneldebat

 • Vice President Thorsten Thorman, LeoPharma
 • CEO Kim Kjoller, Union Therapeutics tbc
 • Senior Vice President Marianne Ølholm, Novo Nordisk
 • Prodekan Jørgen Kurzhals, KU
 • Direktør Lars Bo Nielsen, Lægemiddelstyrelsen

14:20 – Pause

14:45 – Tematiserede rundbordssamtaler om industriens kompetencebehov

Forskning og udvikling – korte oplæg

 • Videnskabelig Chefrådgiver Peter Kurtzhals, Novo Nordisk
 • Præsident Henrik Møller, Pevas
 • Prorektor Helle Waagepetersen, SDU
 • Uddannelsesleder, laborantudd., Louise Vigsnæs, Københavns Professionshøjskole

Produktion – korte oplæg

 • Senior Director Anders Lomholt, ALK
 • CEO Rasmus Hother le Fevre, Ferrosan Medical Devises
 • Institutdirektør Bjarke Bak Christensen, DTU-Bioengineering
 • Centerchef, Engineering and Science Conni Simonsen, Professionshøjskolen Absalon

Anvendelse – korte oplæg

 • Senior konsulent Amanda G. Hertz, DLIMI
 • Regulatory Affairs Director Helen Shenan, Astra Zeneca
 • VP Anne Harsmann, Ambu
 • Prodekan Jeppe Emmersen, AAU

16:15 – Opsamling på rundbordssamtaler

16:45 – Tak for i dag

 Tilmeld dig her

Hvis du før har deltaget i et ATV-arrangement: Log ind på din profil for at tilmelde dig (brugernavn er din email). Du kan altid få tilsendt et nyt password ved at trykke ”log ind” og herefter ”glemt password”.
Hvis du ikke har deltaget i et ATV-arrangement: Tryk ”opret profil” og udfyld de nødvendige felter. Hvis systemet melder fejl, kan det være, at du allerede er oprettet i systemet, og du kan prøve at få tilsendt dit password ved at trykke ”log ind” og herefter ”glemt password”.