Udfordringer og potentialer ved CE-mærkning af medicinsk software

Med EU-forordningen er de regulatoriske krav til medicinsk software skærpet betydeligt med henblik på at højne patientsikkerheden og sikre det europæiske marked. Hvad giver det af udfordringer – og muligheder? Få svar på dette gå-hjem-møde.

Hvordan kan private softwareleverandører og offentlige aftagere samarbejde om håndteringen af de komplekse krav fra EU-forordningen?

Markedet for velfærdsteknologi eksploderer lige nu med nye sundhedsapps og AI-baserede støtteværktøjer til sundhedsprofessionelle. Og her kan evnen til at opnå CE-mærkning blive en differentiator.

Mens vejen til at opnå CE-mærket ligger på rygraden af den medicotekniske branche, så er det en ny disciplin for de små og store tech-virksomheder, der baserer deres forretning på softwareudvikling. Og som offentlig sundhedsinstitution kan det være svært at lure, hvordan man bedst kravstiller og tilpasser de allerede eksisterende produkter, som er i anvendelse.

På dette gå-hjem-møde sætter vi fokus på udfordringer og potentialer ved CE-mærkning af medicinsk software.

Hør indlæg fra

  • Danish Life Science Cluster
  • Region Midts Kvalitetsenhed

Skab netværk og dialog

Der vil desuden være rig mulighed for at komme i dialog med andre virksomheder og offentlige kunder om, hvordan I konkret kan arbejde med MDR-forordningen.

Program

14.30: Kaffe og snacks

15.00 Velkomst

15.05 Oplæg 1: Et kig ind i fremtidens sundhedsløsninger
v/Frederik Mølgaard Thayssen, seniorprojektleder, Danish Life Science Cluster

15.20 Oplæg 2 “Kort om MDR – udfordringer og potentialer”
v/Kirsten Morre Vinther, Lakeside

15.30 Oplæg 3 – “MDR-processen fra a til z”
v/Joachim Boll, CEO og partner i Oscilla

16:00 Pause – Netværk og kage

16:20 Oplæg 4 “Sådan arbejder vi med MDR i Region Midt”
v/Jeanette Bak Christensen, sagsbehandler i RM-IT kvalitetsenhed

16:45 Fælles dialog og spørgsmål – “Bring your own case”

17:00: Tak for denne gang

Dette gå-hjem-møde er arrangeret af Danish Life Science Cluster og Lakeside/X-RAY

Hvad er X-RAY?

  • Et netværksarrangement, hvor du møder ligesindede og får “gennemlyst” et områdes nyeste viden (teori) og erfaring (praksis)
  • Et “røntgenbillede” af et område på 3-4 timer i godt selskab – med såvel oplæg (præsentation) og eftertanke (dialog) – for at diagnosticere hvad der er “hipt” og hvad der er “hype”, med udgangspunkt i fx. trends, ny lovgivning, ny teknologi, Gartnerartikler mv.
  • Et todelt format som består af:
    • 1) en fælles introduktion til et område, efterfulgt af
    • 2) et “Deep Dive” med nedslag og debat i konkrete udfordringer eller praksis på området – inklusiv en faciliteret og kvalificeret faglig dialog