Vækstteam Hovedstadens Matchmaking I – SUND VÆGT

matchmaking sund vægt

Kom og vær med til at skabe nye løsninger, der gør Hovedstaden til et fyrtårn inden for life science. Deltag i matchmakingmøde om Vækstteam Hovedstadens Erhvervsfyrtårn – SUND VÆGT.

Vækstteam Hovedstaden ønsker at involvere private virksomheder og offentlige parter til at tage del i udviklingen af nye løsninger, der kan øge borgernes livskvalitet, reducere den sociale ulighed samt skabe vækst.

Formålet med matchmakingmødet er:

  • at indlede dialoger mellem virksomheder og offentlige parter om de projektforslag, som er formuleret til pilotfasen af erhvervsfyrtårnet SUND VÆGT.
  • at finde virksomheder med koncepter/løsninger, der har fokus på at forebygge, opspore og behandle svær overvægt.
  • at samle aktører, der vil medvirke i de enkelte projekter med henblik på et offentligt-privat samarbejde.

Program

13.00-13.15: Velkommen og fælles introduktion til ansøgningen og processen

13.20-14.20: Brainstorm og matchmaking for hvert af de tre spor (Forebyggelse, Tidlig opsporing og Behandling) i separate rum

• Kort præsentation af det enkelte spor
• Kort introduktion af interessenterne
• Brainstorm – deltagerne præsenterer udfordringer og potentielle løsninger

14.25-14.35: Præsentation af næste skridt

14.35-15.00: Mulighed for uformelt netværk på tværs af de tre spor