Vær med som udstiller Socialt Lederforums Landsmøde

Socialt Lederforum er en landsdækkende interesseorganisation for tilbud til mennesker indenfor det specialiserede socialområde. Vær med som udstiller og præsenter dit produkt, tjenesteydelse eller information.

I forbindelse med Socialt Lederforums Landsmøde d. 24.- 25. marts 2022, som forventes at få godt 450 deltagere, indrettes som tidligere år et område med stande, hvor udstillere har mulighed for at præsentere relevante produkter, tjenesteydelser eller information inden for det sociale område.

Standene er placeret i Hotel Nyborg Strands udstillingsområder – omkring sal A-B-C, som vil udgøre landsmødets plenumsal.

Obs! Vær opmærksom på, at der kun er et begrænset antal stande til rådighed, og pladserne vil blive tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Tidsfrister

  • Tilmeldingsfrist stande : 28/1 2022 – eller når der er ”udsolgt”
  • Afleveringsfrist A5 højformat præsentation af stand: 28. februar 2022