Workshop: Best Practice of OPI – hurtigere værdiskabelse for offentlige og private aktører

Deltag på workshoppen, hvor vi deler viden om best practice på OPI-området med henblik på at accelerere værdiskabelsen for både offentlige og private aktører.

På workshoppen deler vi måder hvorpå, man kan udvikle løsninger, som accelererer et indkøb og efterfølgende implementering og skalering – både til gavn for offentlige og private aktører. Der fokuseres på succesfuld OPI-samarbejde, herunder den indledende fase samt den metodiske bagvedliggende tilgang: Hvilke elementer kan trækkes ud, som bidrager til succesfuld OPI? Hvorfor var det et succesfuldt OPI-samarbejde?

På workshoppen inddrager vi relevante cases for at belyse succesfuld OPI, som dækker over forskellige parametre.

Program (opdateres løbende)

08.45-09.00 – Dørene åbner (vi byder på rundstykker)

09.00-09.15 – Velkommen og introduktion til dagen

09.15-09.40 – Oplæg 1: LLIB-model

v. Bente Koch Pedersen, projektleder, Innovationsklinikken, og Gorm Simonsen, projektleder, Regional Udvikling

09.40-10.10 – Workshop

10.10-10.20 – Opsamling

10.20-10.30 – Pause

10.30-10.55 – Oplæg 2: Living Lab

v. Maria Christina Fosnæs, afdelingsleder, Vesthimmerlands Kommune

10.55-11.15 – Workshop

11.15-11.25 – Opsamling

11.25-11.35 – Pause

11.35-12.00 – Oplæg 3: Strategisk tilgang til OPI. Tre perspektiver med fokus på: Indkøb, partnerskaber og skalering

v. Tommy Hebsgaard Søltoft Henriksen, projektleder og forretningsudvikler, Danish Life Science Cluster

12.00-12.20 – Workshop

12.20-12.30 – Opsamling

12.30-12.40 – Samlet opsamling

12.40 -13.15 – Frokost, netværk & tak for i dag.