Workshop vedrørende elektroniske indlægssedler og tertiær emballage

I denne workshop kan du bidrage med konkrete forslag til en mulig forsøgsordning med elektroniske indlægssedler til lægemidler eller til forslag om bæredygtigt brug af tertiær emballage.

Erhvervsstyrelsen inviterer sammen med Lægemiddelindustriforeningen til en workshop for virksomheder og øvrige interessenter inden for life science. Denne workshop er en opfølgning på en lignende i efteråret 2021, hvor deltagerne med afsæt i Klimapartnerskabet for Life Science og Bioteks rapport med anbefalinger fra 2020 skulle udvælge enkelte anbefalinger, som de fandt særligt lovende, med henblik på yderligere konkretisering. Derfor vil denne workshop have specifikt fokus på:

 • Forsøgsordning kun med elektroniske indlægssedler til udvalgte lægemidler
 • Bæredygtig håndtering af tertiær emballage.

Workshoppens formål er at få konkretiseret, hvordan man efterfølgende bør arbejde videre med områderne. Det forventes derfor, at man som deltager har en faglig viden og interesse for netop disse områder.

Output fra workshoppens drøftelser bliver af Erhvervsstyrelsen samlet i et notat til formandskabet for Klimapartnerskabet for life science og biotek samt til erhvervsministeren, og kan indgå i ministeriets fremtidige arbejde med life science.

Dagens program

Efter en fælles introduktion bliver deltagerne opdelt i to grupper med fokus på hhv. elektroniske indlægssedler og tertiær emballage. Det vil sige, at det kun er ét af områderne, man kan tilmelde sig. Det er dog muligt for en virksomhed eller organisation at tilmelde sig begge spor.

Program Elektroniske Indlægssedler

 • Intro til dagen og kontekst for workshop, v. Frederik Hansen Erhvervsstyrelsen
 • Oplæg om perspektiverne fra et virksomhedssynspunkt i at indføre elektroniske indlægssedler, v. Peter Mardov-Egvang, Novo Nordisk
 • Oplæg om hvordan elektroniske indlægssedler kan se ud, og hvad de kan indeholde, v. Anette Pedersen, Medicin.dk

Fælles drøftelse af:

 • Udfordringer: Hvad er udfordringer relateret til elektroniske indlægssedler? Og er der udfordringer ved ikke at have fysiske indlægssedler?
 • Løsninger: Hvordan kan elektroniske indlægssedler i praksis indføres, og hvad skal der tages højde for? Hvilke tekniske og administrative elementer skal være på plads?
 • Proces: Næste skridt: Hvem skal gøre hvad for, at man kan komme videre herfra?

Program Tertiær Emballage

 • Intro til dagen og kontekst for workshop, v. Frederik Hansen, Erhvervsstyrelsen
 • Oplæg om, hvordan apoteker og sygehusapoteker i praksis håndterer tertiær lægemiddelemballage, v. Viggo Nielsen, Region Hovedstadens Apotek
 • Oplæg om, hvordan man fra et grossist/logistik-perspektiv håndterer tertiær lægemiddelemballage, v. Per Hansen, Nomeco
 • Oplæg fra emballageproducent om eksisterende tertiære emballageløsninger – hvad findes, og hvad er fordele og ulemper ved de forskellige løsninger? V. Ole Isaksen, Smurfit Kappa
 • Fælles drøftelse af, hvordan optimering af tertiær emballage (typer og brug) kan indgå i distributionen af lægemidler.

Ultimativt påbegynder gruppen formulering af forslag, der kan fremme brugen af mere bæredygtige løsninger i forbindelse med brug af tertiær emballage.

OBS: Der er begrænset antal pladser.

 

Rapporten fra Klimapartnerskab for Life Science og Biotek rapport findes via dette link:

https://kefm.dk/media/6659/life-science-og-biotek.pdf