Netværk om datadrevet digitalisering af sundhedsvæsenet

Hvordan håndterer man sundhedsdata sikkert og lovligt? Hvordan indgår man samarbejds- og databehandleraftaler? Hvad skal man være opmærksom på, når man udvikler AI-baserede beslutningsstøttemodeller? Disse spørgsmål og mange flere drøfter vi i Netværk om datadrevet digitalisering af sundhedsvæsenet. Her arbejder vi også med etiske og juridiske problemstillinger samt processerne omkring implementering og indkøb.

Digitalisering, sundhedsdata, kunstig intelligens og datadrevne løsninger fylder i det danske sundhedsvæsen. Det skaber mulighed for nye samarbejdsmodeller mellem offentlige og private aktører.

Netværk om datadrevet digitalisering af sundhedsvæsenet er et forum, hvor offentlige og private aktører kan inspirere, sparre og erfaringsudveksle om emner inden for digitalisering, sundhedsdata, kunstig intelligens og datadrevne løsninger i sundhedsvæsenet. Videndelingen og erfaringsudvekslingen på tværs af offentlige og private aktører sikrer, at du bliver bedre rustet på området.

Som deltager i netværket får du mulighed for at være med til at sætte dagsordenen, så du får netop den sparring og videndeling, du mangler i dit arbejde.

Hvem henvender netværket sig til?

Dette netværk er for dig, der beskæftiger dig – eller gerne vil beskæftige dig – med digitalisering, sundhedsdata og kunstig intelligens på sundhedsområdet. Netværket er målrettet medarbejdere fra virksomheder, videninstitutioner, kommuner, hospitaler og regioner.

Organisering og formalia

Netværk om datadrevet digitalisering af sundhedsvæsenet mødes fire gange om året enten fysisk eller virtuelt. Netværket består af 30-50 medlemmer fra både virksomheder, kommuner, hospitaler, stabsfunktioner i regionen og videninstitutioner. Derudover har netværket et bredt repræsenteret advisory board, som sikrer relevans og faglighed i netværkets temaer.

Advisory boardet består af:

  • Anne Bøgh Fangel, Omilon
  • Jeppe Lange, Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Regionshospitalet Horsens
  • Mads Lause Mogensen, Treat Systems
  • Pia Pinholt Munksgaard, Steno Diabetes Center Aarhus
  • Jakob Heuch, Capgemini
  • Marie Rørdam Fenger, Aarhus Kommune
  • Johannes Thestrup Aksglæde, Cercare og Regionshospitalet Silkeborg
  • Michael Werenberg Mikkelsen, Sundheds-IT, Aarhus Universitetshospital
  • Frederik Mølgaard Thayssen, Alexandra Instituttet.

Sådan kommer du med i netværket

Kontakt os, hvis du ønsker at være med i netværket. Som deltager får du tilsendt direkte invitation til hvert netværksmøde.

Netværket er medfinansieret af Den Europæiske Union.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster