Hvem har ansvaret, når algoritmen fejler? Møde i Netværk om datadrevet digitalisering af sundhedsvæsnet

Er det lægen, maskinen, ledelse på hospitalet, kommunen eller nogle helt andre, der står tilbage med ansvaret, hvis sundhedsalgoritmen fejler i sin diagnosticering eller forudsigelse? Kom og deltag i diskussionen i netværk om datadrevet digitalisering af sundhedsvæsnet. 

Potentialet med sundhedsløsninger baseret på kunstig intelligens er store, men hvordan lykkes vi med at udvikle løsninger, som den enkelte borger og den sundhedsprofessionelle har tillid til – samtidig med at vi bevarer vores etiske ansvarlighed?  

Vi har inviteret en række aktører fra både hospital, kommune og erhverv til at præsentere en række cases, der vil danne grundlaget for en diskussion om AI og ansvar – regulering og fordeling af ansvar – ifm. udvikling og drift af sundhedsløsninger baseret på kunstig intelligens.  

Diskussionen faciliteres af ph.d. Jeppe Lange, der til daglig er viceinstitutleder og lektor på institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet  

Arrangementet er en del af netværket om datadrevet digitalisering af sundhedsvæsnet

 Læs mere om netværket om datadrevet digitalisering af sundhedsvæsnet her

Program:

15.00-15.10 Velkommen

v/Danish Life Science Cluster

15.10-15.30 Transparensproblematikker i tilknytning til AI-beslutningsstøttesystemer

v/Anne Gerdes, professor, Department of Design, Media and Educational Science, Syddansk Universitet 

15.30-15.45 Ansvar ved forebyggelse af indlæggelser med kunstig intelligens i hjemmeplejen 

v/Signe Hermansen, projektleder, Roskilde Kommune 

15.45-16.00 Frakturalgoritme – ansvar i driften

v/Christian Pedersen, cheflæge MPM, Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital  

16.00-16.15 AI med et regulatorisk perspektiv

v/ Michael Thabang Jensen, business unit lead & SaMD advisor Trifork digital health

16.15-16.25 Pause og netværk   

16.25-16.55 Diskussion og opsamling

v/ Jeppe Lange, viceinstitutleder og lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 

16.55-17.00 Tak for i dag – vi ses til næste møde  

Netværket er medfinansieret af Den Europæiske Union.