Health literacy bliver et fokuspunkt i nyt netværk for nærsundhedstilbud

Nyt netværk for nærsundhedstilbud skal gentænke sundhedsområdet og klarlægge potentialet for, hvordan flere patienter kan få tilbud i deres eget hjem. Men når man flytter sundhedstilbuddene ud fra sygehusene, skal der fokus på kompetencer – både hos sundhedspersonale, borgere og pårørende, mener flere deltagere i netværket.

Der er ganske enkelt ikke ressourcer til, at alle fremtidens patienter og borgere kan blive behandlet på landets sygehuse. Derfor skal vi finde løsninger til, hvordan vi skaber tilbud til bl.a. kronikere i eget hjem.

Danish Life Science Cluster har lanceret et nyt netværk for nærsundhedstilbud – Care at home. Her inviteres kommuner, regioner, virksomheder og repræsentanter fra videninstitutionerne til sammen at finde fremtidens løsninger til monitorering, diagnosticering og behandling i borgerens hjem. Første netværksmøde blev afholdt i juni – og her blev der allerede peget på væsentlige udfordringer, som netværket skal arbejde med.

Kom med til netværksmøde i Care@home

Vil vende sundhedsvæsnet på hovedet

Region Sjælland og FIERS (Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland) er partnere i netværket. Sekretariatschef i FIERS, Jan Kanne, ser netværket som en mulighed for at vende det sundhedsvæsen, vi kender, på hovedet.

– Innovation skal være et grundvilkår i Region Sjælland. I dette netværk får vi mulighed for at eksperimentere med ideer til, hvor og hvordan patienter og borgere skal møde sundhedsvæsnet i fremtiden. Hvor mange af de ambulante besøg på et sygehus kan eksempelvis erstattes af et tilbud i hjemmet, hvor en sundhedsmedarbejder er med på ipad eller mobilen? spørger Jan Kanne.

Husk også udfordringerne

Netværk for nærsundhedstilbud – Care at home holdt kickoff-møde i juni, hvor flere end 50 repræsentanter fra kommuner, regioner, virksomheder og videninstitutionerne deltog. På dette møde blev der dog også peget på en række udforinger ved at bringe sundhedstilbuddene hjem til borgerne.

En række repræsentanter fra kommunerne påpegede, at vi skal have fokus på de kompetencer, der bliver brug for, hvis mange borgere eks. skal anvende teknologi og monitorere sig selv eller uploade data om deres tilstand.

Vigtigt fokus på Health Literacy

Anette Lykke Hindhede, seniorforsker på Rigshospitalet, har forsket i begrebet Health Literacy (HL), der definerer borgernes evne til at tilegne sig, forstå og anvende sundhedsrelateret information, også kaldet sundhedskompetencer. Anette Lykke Hindhede ser graden af Health Literacy som én af de allervigtigste udfordringer ved nærsundhedstilbud.

– Vi er nødt til at se på, hvordan ’lighed i sundhed’ skal defineres inden for nærsundhed. Der er stor forskel på, hvor kompetente borgerne er i forhold til at navigere i sundhedsvæsnet. Derfor bør de have individuelle tilbud, der er tilpasset til deres sundhedskompetencer og deres individuelle behov, så de bedst muligt selv kan mestre deres sygdomme. Hvis vi ikke har fokus på at levere nærsundhedstilbud, der fremmer lige adgang og er lydhøre for borgernes forskellige behov, vil de 20% af borgerne, der ikke er ressourcestærke, blive glemt, og så øger vi uligheden, mener Anette Lykke Hindhede.

Hun håber, at netværk for nærsundhedstilbud kan skabe relationer til virksomheder, der ønsker at klarlægge, hvilke borgere, der har gavn af sundhedstilbud i eget hjem.

Kom med til næste netværksmøde

Netværksleder Benjamin Ajida fra Danish Life Science Cluster har samlet alle input fra virksomheder og offentlige repræsentanter og er nu klar til at invitere til næste møde i netværk for nærsundhedstilbud – Care at home.

Mødet holdes i Athena-Huset på Nykøbing Falster Sygehus den 15. november kl. 15-17.30.

I forbindelse med FN’s Global Entrepreneurship Week vil Nykøbing Falster Sygehus springe ud som Danmarks muligvis første verdensmålssygehus. Omdrejningspunktet er verdensmålene om sundhed og trivsel, mindre ulighed og ikke mindst partnerskaber for handlingog mange af fremtidens sundhedstilbud vil netop tage udgangspunkt i nærhed i praksis, hos borgeren og i særdeleshed i Care@home.

Deltag også i Changers – den første internationale konference i Danmark, der sætter fokus på FN’s verdensmål som driver for forandring i sundhedsvæsenet.

For mere information

Konsulent

Benjamin Ajida

Danish Life Science Cluster
Projektleder

Morten Larsen

Danish Life Science Cluster
HUB Midtjylland
+45 4022 8376