Komplekse udfordringer i sundhedssektoren kræver stærke partnerskaber

I 2023 har Danish Life Science Cluster sammen med en lang række gode samarbejdspartnere formået at skabe synlige og afgørende resultater via forpligtende strategiske partnerskaber. Vi tror på, at samarbejde mellem sektorerne er den vigtigste metode til at imødekomme de komplekse udfordringer, som sundhedssektoren står med. I 2024 vil vi fortsætte samarbejdet med det offentlige og virksomhederne, og vi ser bl.a. frem til at starte et nyt partnerskab for personlig sundhed.

Danmarks nationale life science-klynge er sat i verden for at skabe samarbejder på tværs af de sektorer, der arbejder for et bæredygtigt sundhedsvæsen.

Derfor har stærke partnerskaber været det store fokus for klyngens arbejde i 2023, og vi finder stor værdi i at kunne matche offentlige og private aktører, så deres respektive kompetencer sættes i spil og løfter samarbejdet i et partnerskab.

Partnerskaber er karakteriseret ved, at vi forpligter os over en længere periode, og det giver mulighed for at hente og samle mere viden fra flere sektorer, end det er muligt i et traditionelt, tidsmæssigt afgrænset projekt. De komplekse udfordringer har ofte så mange vinkler, at vi er nødt til at sætte mange mennesker med vidt forskellige baggrunde sammen. Dermed samler vi også en masse forskellige kompetencer og indsigter, som vi alle kan lære af, og som både gør de involverede dygtigere, og som gør partnerskabet stærkere og bredere.

Vi er stolte over at kunne se de mange resultater, som skabes, når parter med forskelligt udgangspunkt arbejder mod det samme mål.

Eksempler på, at robuste partnerskaber skaber resultater

Et godt eksempel er Erhvervsfyrtårn Life Science, hvor Danish Life Science Cluster er partner. Her har vi engageret mere end 315 virksomheder på kun halvandet år og etableret 35 offentlige-private-samarbejder, der på tværs af sektorer arbejder for mere lighed i sundhed. Partnerskabsmodellen bag Erhvervsfyrtårn Life Science har vagt international interesse, og partnerne har delt erfaringer i bl.a. Europa-Kommissionen, Italien, USA og Canada.

Ligeledes har vores bevilling fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen resulteret i, at vi har skabt en infrastruktur af videnbromedarbejdere på alle de danske universiteter, og sammen med dem har klyngen været med til at danne 23 nye konsortier, der bygger videnbroer mellem nationale og internationale forsknings-, viden- og uddannelsesinstitutioner, GTS-institutter og virksomheder for at fremme forskningssamarbejder og innovation.

Skaber også regulatoriske resultater

Et tredje eksempel på, at partnerskaber leverer resultater, er netværket Data Redder Liv – et offentligt-privat partnerskab, hvor 25 partnere har arbejdet for bedre brug af de danske sundhedsdata. Analysen fra partnerskabet ‘Ny analyse giver anbefalinger til de regulatoriske rammer for brug af sundhedsdata’ har været med til at danne grund for lovforslaget ‘Smidigere rammer for sundhedsforskning og information og selvbestemmelse til patienter og forsøgspersoner mv. en lovændring‘, som blev vedtaget 12. december.

Derudover drev Danish Life Science Cluster i 2023 11 faglige netværk. Her mødes medlemmer fra både det offentlig og det private fire gange om året og dygtiggør sig ved at dele viden og diskutere alt fra lovgivning, nye løsninger, strukturer og optimering af arbejdsgange.

Flere brede samarbejder på vej i 2024

I 2024 fortsætter vi arbejder med at udvikle og drive tværsektorielle, forpligtende samarbejder.

Erhvervsfyrtårn Life Science udvides med et nyt fokusområdet, hvor vi skal skabe nye løsninger og teste koncepter til at afhjælpe mental mistrivsel, som er blevet Danmarks største folkesygdom.

Vores ambition er at engagere flere end 200 virksomheder.

Derudover ser vi frem til at starte en nyt partnerskab for personlig sundhed. Partnerskabet får fokus på forebyggelse med udgangspunkt i den enkelte borger – med og uden sygdom.

Offentlige og private organisationer vil i partnerskabet arbejde med transformationen af sundhedsvæsenet til en fremtid, hvor vi i højere grad skal tage ejerskab for egen sundhed. Det sker bl.a. ved at hjælpe en række kommuner med at skabe datadrevet beslutningsstøtte til at identificere de mest potentielle indsatser, skalerbare løsninger og bæredygtige forretningsmodeller.

Tak for jeres engagement i Danish Life Science Cluster i 2023. Vi ser frem til mange værdifulde aktiviteter igen i 2024.

Med venlig hilsen

Diana Arsovic, direktør i Danish Life Science Cluster

For mere information

CEO

Diana Arsovic Nielsen

Danish Life Science Cluster
Direktion
HUB Hovedstaden
+45 4143 0076