Vi borgere opsamler flere og flere data – og samtidig stiger interessen for at anvende borgerskabte data hos både offentlige og private aktører. Potentialet for at anvende borgerskabte dat til nye sundhedsløsninger er enormt – men det samme er behovet for de etiske overvejelser og diskussioner. Derfor har vi etableret et netværk med fokus på borgerskabte data.