SDG Landing Pad-program for danske SMV’er og startups

Pilotprojektet ”SDG Landing Pad-program for danske SMV’er og startups” skal hjælpe danske SMV’er og startups med at udvikle internationalt efterspurgte og målbare SDG-rettede tech-løsninger gennem internationalt forskningssamarbejde og på sigt åbne nye markedsmuligheder.

SDG’erne og bæredygtighed står højt på den politiske agenda i de europæiske lande. Dette fokus på SDG’erne bliver i dette pilotprojekt kombineret med internationalisering. For mange virksomheder er internationalisering i fokus, men spørgsmålet er ofte hvornår og hvordan dette gøres bedst.

Pilotprojektet ”Innovation Centre Denmark – SDG-landing pad program for danske SMV’er og startups” kombinerer internationalisering af danske SMV’er og startups med det internationale arbejde med at fremme SDG’erne.

Formålet med pilotprojektet er at få danske SMV’er og startups til at udvikle internationalt efterspurgte og målbare SDG-rettede tech-løsninger gennem internationalt forskningssamarbejde og på sigt åbne op for nye markedsmuligheder. På denne måde kombinerer man internationalisering af danske virksomheder med strategien for SDG’erne.

Dette skal desuden skalere de deltagende klyngers videnopsamling om internationalisering og netværk fra landing pad-programmets aktiviteter til de øvrige klynger.

Projektets aktiviteter

 • Udvikling af et digitalt katalog med konkrete SDG-udfordringer
 • Konkretisering af efterspørgselsdrevne SDG-innovationsprojekter
 • Skræddersyde internationaliseringsstrategier for de deltagende virksomheder
 • Et INTERNATIONALISERINGSAKADEMI

De udvalgte deltagende virksomheder får mulighed for at arbejde med en udfordring/problemstilling stillet af en virksomhed fra enten Israel, Kina eller USA. Der vil altså være forskellige udfordringer stillet af forskellige organisationer i forskellige lande.

Fælles for udfordringerne er, uafhængigt af om der er tale om data eller fysisk produkt, at fokus i høj grad vil være på udvikling og innovation.

Som udvalgt virksomhed arbejder man tæt sammen med den udenlandske virksomhed, hvor man bl.a. har længere ophold i det pågældende land for at understøtte muligheden for at udvikle et tæt samarbejde, produkt, samt skabe et internationalt netværk og lære den pågældende arbejdskultur at kende.

Projektets værditilbud

 • Arbejde med udfordring(er) direkte stillet af udenlandsk virksomhed
 • Kendskab til forskellige strukturer, strategier og arbejdsmetoder i udfordringsstillers land
 • Viden om barrierer og udfordringer ved grænseoverskridende samarbejde gennem samarbejde og udenlandsophold

Målet med projektet er, at virksomhederne får mulighed for at udvikle sit produkt i et internationalt marked sammen med en international udfordringsstiller. Man får mulighed for at udvikle produktet til et større marked, og får i højere grad forståelse for et internationalt marked.

De deltagende virksomheder får mulighed for at skabe internationale netværk, og få adgang til internationale udviklingspartnere i den private industri, videninstitutioner, investorer, tech-alliancer og talenter.

Dette vil ske gennem samarbejde med Innovation Center Denmark og en stærk forankring hos klyngerne, som vil komme danske impact-virksomheder til gode.

Partnere

 • Danish Life Science Cluster
 • Clean
 • Digitallead
 • Udenrigsministeriet og Uddannelses- og forskningsministeriet (Lead)
 • Industriens Fond
 • Rethink
 • Innovation Centre Denmark (ICDK)

 

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster