Nye dage – Fremtidens ældreliv

Fremtidens ældreliv er et eksperimenterende, konkret og samskabende initiativ med visionen om at handle på fremtiden. Fremtidsscenarier bruges til at opdage nye markeder, udvikle nye tilgange og i fællesskab skabe fremtidens sundhedsløsninger.

I de kommende årtier vil vi se en markant stigning i andelen af ældre. Frem mod 2060 vil befolkningsgruppen over 66 år stige og udgøre op mod 30 pct. af den danske befolkning. Den demografiske udvikling vil betyde en markant ændring og omstilling af den velfærdsservice, vi har og kender i dag.

Spørgsmålet er, hvordan verden vil forandre sig de næste tre årtier; Hvordan kommer fremtidens ældreliv til at se ud? Kan vi insistere på mere værdi? Vil ældre være en nødvendig og stærk ressource vi skal og vil mobilisere?

Formålet

Formålet med projektet Nye dage – Fremtidens Ældreliv er at:

 • Udarbejde en systematisk praksis for at kigge frem og scanne horisonten for forandringssignaler inden for ældreområdet
 • Udvikle nye typer dialoger og ambitioner på strategisk- og praksis niveau med det formål at sikre transformation og forankring på ældreområdet
 • Tilegne sig metoder til at arbejde aktivt, nysgerrigt og eksperimenterende med fremtidens ældreliv
 • Iværksætte nye samarbejder på tværs af private og offentlige organisationer og sammen opdage nye muligheder, services og produkter

Download: Nye dage – Konceptbeskrivelse af fremtidens ældreliv (pdf)

Partnerkredsen

 • Dansk Design Center (lead)
 • Danish Life Science Cluster
 • Mandag Morgen
 • Aalborg Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Københavns Kommune
 • Region Syddanmark

Finansiering

Projektet er finansieret af partnerkredsen. Som partner i projektet, Nye dage – Fremtidens Ældreliv, indgår man i den samlede partnerkreds, der sætter retningen for initiativet og træffer de grundlæggende og nødvendige beslutninger gennem hele processen.

Partnerkredsen kan beslutte at invitere ressourcepersoner til at deltage projektets aktiviteter.

Fremtidige arrangementer

  29. september 2022 – Debatarrangement om fremtidens ældreliv

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster