Borgerskabte data – implementering og cybersikkerhed

Vi genererer dagligt store mængder af data som borgere i et moderne og digitaliseret samfund – gennem vores smart watches, smartphones, apps m.m. Men hvordan er sikkerheden omkring de store datamængder, og hvad skal man være opmærksom på, når data bruges i sundhedsløsninger, der skal anvendes af patienter og sundhedsprofessionelle? Kom med til netværksmøde i Nationalt netværk om borgerskabte data.

Formålet med dette webinar er at blive lidt klogere på, hvad der skal til for, at vi som samfund kan blive bedre til at bruge de borgerskabte data til at skabe bedre sundhed og trivsel.  

Vi varmer op til Netværket om Borgerskabte Data’s konference i december og zoomer ind på nogle vigtige aspekter ved de data, vi mennesker skaber i dagligdagen. 

Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, tager med udgangsgangs i konkrete use cases pulsen på implementeringen af løsninger baseret på borgerskabte data. Hvad skal man være opmærksom på, så løsningerne indfrier deres fulde potentielle og ikke resulterer i øget usikkerhed blandt patienter og medarbejdere?

Herudover kan du opleve senior security architect, Mikkel Rømmer Bennike fra Alexandra Instituttet, som vil sætte spot på cybersikkerheden omkring de borgerskabte data, der genereres gennem vores smartsphone, apps m.m.

Program  

Kl. 15.00-15.05 Velkommen 

Kl. 15.05-15.25 Implementering halter v/ Inge Kristensen

Kl. 15.25-15.45 Cybersikkerhed og borgerskabte data v/ Mikkel Rømer Bennike 

Kl. 15.45-15.55 Opsamling og spørgsmål  

Kl. 15.55-16.00 Tak for nu – og vi ses til konferencen  

Læs om: Nationalt netværk om borgerskabte data

Netværket er medfinansieret af Den Europæiske Union.