Nationalt netværk om borgerskabte data

Vi borgere opsamler flere og flere data – og samtidig stiger interessen for at anvende borgerskabte data hos både offentlige og private aktører. Potentialet for at anvende borgerskabte data til nye sundhedsløsninger er enormt – men det samme er behovet for de etiske overvejelser og diskussioner. Derfor har vi etableret et netværk med fokus på borgerskabte data.

Hvorfor deltage i netværket?

Få viden om og del erfaringer om opsamling og brug af borgerskabte data. Deltag i drøftelser og diskussioner om det kæmpe potentiale på området. Netværket vil have fokus på at samle viden om, hvordan vi bedst udnytter borgernes egne data til at udvikle nye personlige løsninger og til at skabe mere lighed i sundhed. Samtidig skal vi diskutere, hvordan vi sikrer, at data bruges på en etisk, ansvarlig måde. Som virksomhed kan du få værdifuld indsigt i og feedback på, hvordan nye produkter og løsninger kan udvikles eller tilpasses ved at anvende borgerskabte data til gavn for øget patientsikkerhed eller oplevet behandlingskvalitet.

Hvordan bliver du medlem?

Det er gratis at være medlem i Nationalt Netværk om Borgerskabte Data. Hvis du ønsker at blive medlem, skal du sende en mail til Morten Larsen, mol@danishlifesciencecluster.dk. Som medlem vil du modtage besked om møder og events i netværket.

Formålet med netværket

Netværket har til formål at dele og udvikle viden på tværs af offentlige og private aktører i samarbejder. Den fælles ambition er skabe samarbejdsbaseret innovation og fremme en etisk og ansvarlig værdiskabelse af borgerskabte sundheds- og adfærdsdata med borgeren i centrum. Netværket munder ud i et Booster Board i oktober 2024, hvor udvalgte virksomheder kan få input og feedback fra et ekspertpanel på nye innovative teknologier.

Hvor tit mødes vi?

Nationalt netværk om borgerskabte data mødes fysisk eller virtuelt fire gange om året.

Hvem står bag netværket

Læs også: Ny analyse: Stort potentiale for borgerskabte data i sundhedsvæsenet

Netværk om borgerskabte data er et udviklingsnetværk og overgår til et samarbejdsnetværk i oktober 2024 i Danish Life Science Cluster. Se vores tre typer af netværk her.

Netværket er medfinansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster