Halvdagsworkshop: Kan digitalisering og borgerskabte data understøtte det nære sundhedsvæsen?

Det nære sundhedsvæsen handler om at flytte forebyggelse og behandling tættere på borgerne. Formålet er at fremme samspillet mellem borger/patient og sundhedsvæsen – og samtidig spare ressourcer i et belastet sundhedsvæsen. IT, data og digitale sundhedsservices kommer til at spille en helt central rolle i denne omstilling. Kom med til netværksmøde i Nationalt Netværk om Borgerskabte Data.

I fremtidens nære sundhedsvæsen vil behandling, forebyggelse og monitorering i langt højere grad end i dag varetages af borgerne selv.

Fremtidens nære sundhedsvæsen vil ikke bare bringe behandling og forebyggelse tættere på borgerne og patienterne – øget digitalisering vil også radikalt ændre den måde patienter og borgere får mulighed for at monitorere og handle på deres eget helbred og sygdomsforløb.

De får lettere adgang til at forstå symptomer og reagere på dem og ikke mindst agere i et virtuelt univers, hvor en stigende del dialogen med lægen og sygeplejersken foregår via en skærm.

 Læs mere om Netværk om Borgerskabte data

Tilliden mellem borgere og myndigheder skal bevares

Men hvad kommer denne udvikling til at kræve af borgerne og patienterne? Forskellige devices og digitale sundhedsservices baseret på såkaldte borgerskabte data kommer til at spille en vigtig rolle, men hvordan sikrer vi borgernes rettigheder og kontrol over egne data, så tilliden mellem borgere og sundhedsmyndigheder og udbydere af digitale sundhedsservices bevares og patientsikkerheden opretholdes?

På denne workshop vil vi dykke ned i et højaktuelt emne gennem ekspertoplæg, og sammen med deltagerne vil vi udfolde forskellige perspektiver og problemstillinger gennem faciliterede samtalesaloner.

Det får du ud af at deltage i workshoppen

1.       Ny viden om borgerskabte data i sammenhæng med patientsikkerhed
2.       Direkte kontakt til netværk gennem workshops og samtalesaloner

Program

10.00-10.10 Velkommen v/ Nationalt Netværk for Borgerskabte Data.
10.10-10.35 Fra det reaktive til det proaktive sundhedsvæsen

På baggrund af resultaterne fra forskningsprojektet Precare i Region Sjælland og Odsherrred Kommune vil Søren Vingtoft introducere nogle indsigter, der lægger op til en gradvis omstilling fra det reaktive sundhedsvæsen vi kender i dag til et reelt proaktivt sundhedssystem med mere hjemmebehandling i fokus.

v/ Søren Vingtoft, associeret konsulent, Silverbullet

10.35-11.00 Borgernes data – nu og i fremtiden

Med udgangspunkt i bl.a. erfaringer fra E-hospitalet i Region Sjælland vil Torben give sit bud på anvendelsen af borgernes data nu og i fremtiden.

v/ Torben Hollmann, centerchef for sundhed og ældre, Næstved Kommune.

11.00-11.10 Pause
11.10-11.30 Speeddating – vi lærer hinanden at kende
11.30-12.20 Workshop
12.20-12.40 Opsamling

Eventet er en del af Patientsikkerhedskonferencen 2024, hvor Dansk Selskab for Patients!kkerhed inviterer alle med interesse i at skabe et sikkert sundhedsvæsen. Temaet på konferencen er ”Et bæredygtigt og realistisk sundhedsvæsen”. Med Patientsikkerhedskonferencen sætter PS! fokus på aktuelle og fremtidige udfordringer for patientsikkerheden med et mål om at formidle både viden og løsninger, inspirere og skabe netværk.

 Læs mere om Patientsikkerhedskonferencen 2024 her