Brug af borgerskabte data i klinikken

Der er stor interesse om de data, vi borgere selv skaber. Og både offentlige og private er optaget af potentialet ved anvendelse af borgerskabte data. Borgerskabte data kan forstås som GDPR-regulerede data, som borgeren selv ‘skaber’ via forskelligt udstyr, apps og personlige sundhedsteknologier. Kom med til næste online netværksmøde i Nationalt Netværk om Borgerskabte Data.

Man kan betragte borgerskabte data som en ny type sundhedsdata, som er skabt og ejet af borgeren. Borgerskabte data er indsamlet af borgeren på eget udstyr og initiativ – og placerer derfor borgeren i centrum. Borgerskabte data kan – sammenlignet med PRO- og PROM-data – give et mere komplet og mangesidigt billede af en patients helbredstilstand og livskvalitet.

Når vi dertil lægger adfærdsdata såsom finansielle data, indkøbsdata, data fra fysisk aktivitet, mv., så tegner der sig et billede af patientens udvikling – et billede, der rummer store muligheder. Ikke mindst på sundhedsområdet, hvor der blandt klinikere og forskere er en stigende interesse for at bruge data til:

  • fremme af personlig medicin med patienten i centrum
  • forskning
  • udvikling af datadrevne use cases til behandling, forebyggelse og egenomsorg

Hvad?

Fokus på webinaret er på brugen af data i forbindelse med forbedret diagnostik, behandling, forebyggelse af sygdom og egenomsorg. Formålet er at skabe inspiration til nye kliniske use cases og at øge samarbejde.

Der vil være faglige oplæg, inspiration og tid til debat i breakout rooms.

Program

15.00 – 15.05 Velkomst

v/ repræsentant for Nationalt netværk om borgerskabte data

15.05 – 15.25 Kliniske use cases, som anvender data til beslutningsstøtte i behandling og forebyggelse

v/ Troels Krarup Hansen, direktør, Steno Diabetes Center Copenhagen

15.25 – 15.40 Case 1: DataDonor – Dataaltruisme i praksis

v/ Emil Schjødt Høstrup, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation

15.40-15.55 Case 2: Data for Care – et EU PCP projekt for kronikere

v/Annemette Broch, stifter Fonden DATA for GOOD

15.55-16.25 Debat og diskussion i breakout rooms

16.25-16.30 Tak for i dag

Hvorfor?

Netværket har til formål at dele og udvikle viden på tværs af offentlige og private aktører. Den fælles ambition er at fremme en etisk og ansvarlig værdiskabelse af borgerskabte sundheds- og adfærdsdata med borgeren i centrum.

  Læs om netværket for borgerskabte data her

 

Computerome medfinansierer konferencen.

Netværket er medfinansieret af Den Europæiske Union.