Brug af borgerskabte data i klinikken

Der er stor interesse om de data, vi borgere selv skaber. Og både offentlige og private er optaget af potentialet ved anvendelse af borgerskabte data. Borgerskabte data kan forstås som GDPR-regulerede data, som borgeren selv ‘skaber’ via forskelligt udstyr, apps og personlige sundhedsteknologier. Kom med til næste netværksmøde i Nationalt netværk om borgerskabte data.

Man kan betragte borgerskabte data som en ny type sundhedsdata, som er skabt og ejet af borgeren. Borgerskabte data er indsamlet af borgeren på eget udstyr og initiativ – og placerer derfor borgeren i centrum. Borgerskabte data kan – sammenlignet med PRO- og PROM-data – give et mere komplet og mangesidigt billede af en patients helbredstilstand og livskvalitet.

Når vi dertil lægger adfærdsdata såsom finansielle data, indkøbsdata, data fra fysisk aktivitet, mv., så tegner der sig et billede af parientes udvikling – et billeder der rummer store muligheder. Ikke mindst på sundhedsområdet, hvor der blandt klinikere og forskere er en stigende interesse for at bruge data til:

  • fremme af personlig medicin med patienten i centrum
  • forskning
  • udvikling af datadrevne use cases til behandling, forebyggelse og egenomsorg

Hvad?

Konferencen handler om borgerskabte data. Fokus er på brugen af data i forbindelse med forbedret diagnostik, behandling, forebyggelse af sygdom og egenomsorg. Formålet er at skabe inspiration til nye kliniske use cases og at øge samarbejde.

Der vil være tre forskellige faglige sessioner med udgangspunkt i konkrete use cases og tidligere erfaringer samt pitches fra deltagere i konferencen (baseret på indsendte abstracts). Der er inspiration fra keynotes og god tid til debat.

Det er muligt at indsende et abstract for at præsentere use cases/studier/erfaringer på konferencen.

Hvorfor?

Netværket har til formål at dele og udvikle viden på tværs af offentlige og private aktører. Den fælles ambition er at fremme en etisk og ansvarlig værdiskabelse af borgerskabte sundheds- og adfærdsdata med borgeren i centrum.

  Læs om netværket for borgerskabte data her

Hvor?

På stranden ved Nyborg ligger Hotel Nyborg Strand og troner i sandet. Herfra har du kig til bro og bælt så langt øjet rækker, og vi tør godt påstå, du ikke finder andre konferencesteder med så flot en havudsigt.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her

Computerome medfinansierer konferencen.