Nationalt netværk om borgerskabte data

Borgerskabte data er i stor vækst, og det samme er offentlige og private aktørers interesse for brugen af samme. Men hvad er borgerskabte data for en størrelse, hvorfor er de så interessante, og hvordan bruger vi dem på en etisk, ansvarlig måde? Deltag i opstartsmødet i det nye nationale netværk om borgerskabte data.

En stigende interesse for borgerskabte data, især inden for sundhedsområdet, fører i øjeblikket til en række udviklings- og forskningsprojekter både i den offentlige og private sektor. Samtidig drøfter offentlig og private aktører muligheden for at etablere en national infrastruktur for sundhedsdata, hvor borgerskabte data også vil skulle tænkes ind.

En vigtig drivkraft bag udviklingen af borgerskabte data er den hastige udbredelse af sundheds-apps, webbaserede services samt personlige sundhedsteknologier som sensorer, digitale armbåndsure, mv. Behovet for at skabe fælles forståelse og mere konkret viden om udfordringer og muligheder i borgerskabte data er derfor høj-aktuel.

Det er på den baggrund, at Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danish Life Science Cluster, Data for Good Foundation, Teknologisk Institut og Alexandra Instituttet nu tager initiativ til etablering af et Nationalt Netværk for Borgerskabte Data 

Formålet med netværket

Netværket har til formål at dele og udvikle viden på tværs af offentlige og private aktører med afsæt i en fælles ambition om at fremme en etisk og ansvarlig værdiskabelse af borgerskabte sundheds- og adfærdsdata med borgeren i centrum.

Hør mere om initiativet og mød oplægsholdere fra forskning, sundhedsvæsen og erhvervsliv, og stifterne, som vil præsentere tankerne bag netværket.  

Du har mulighed for at deltage online eller fysisk på dette møde  (vælges ved tilmelding).

Deltag online her

Program

Velkomst

v/ moderator Henriette Rald, Rald & Co 

Introduktion til Netværk for Borgerskabte data

v/ initiativtager til netværket Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed 

Du er data – data er dig!

v/ professor og forskningsleder Sine Nørholm Just, RUC

Borgerskabte data set fra patientens perspektiv

v/ patientambassadør Tobias Bøggild-Damkvist 

Tre forskellige perspektiver på muligheder og udfordringer ved borgerskabte data

– AI til målretning af sygdomsforebyggende tiltag – v/ data scientist Bjarke Mønsted, PFA 

– Phase V, et digitalt klinisk forskningsprojekt – v/ adm. direktør Thomas Lethenborg, Monsenso 

– Individuel datakontrol og privacy – v/ journalist og dataetisk rådgiver Pernille Tranberg

Reflektioner blandt deltagerne over muligheder, problemstillinger og temaer for netværket med efterfølgende plenumdebat 

v/ projektleder Helene Boeck, Danish Life Science Cluster

Næste skridt i etablering af netværket og tak for idag

v/ Frederik Mølgaard Thayssen, Principal Project Manager, Alexandra Instituttet på vegne af initiativgruppen til netværket

Læs mere om: Nationalt netværk om borgerskabte data

Netværket er medfinansieret af Den Europæiske Union.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse EU-logo