Digital sundhedsservice og borgerskabte data

Digitale sundhedsservices, der helt eller delvist er baseret på borgerskabte data, er i hastig vækst. Borgere og patienter efterspørger hurtige svar, og både såvel offentlige aktører og private firmaer er klar med digitale løsninger og kunstig intelligens, der bygger på lægefaglig viden. Men hvordan kan borgerskabte data skabe indsigter, som hjælper borgeren og måske også sundhedsvæsenet? Fanger vi de reelt syge, eller bliver konsekvensen, at flere raske går til lægen? Kom med til møde i Nationalt Netværk om Borgerskabte Data.

Nationalt Netværk om Borgerskabte Data byder velkommen et webinar den 21. maj, hvor vi prøver at finde svar på de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med sundhedsløsninger baseret på borgerskabte data.

På webinaret præsenterer Sygeforsikring “danmark” deres digitale service, Symptomtjekker.dk, som “danmark” lancerede for 3 år siden.

Her kan alle danskere gratis få en indikation af, hvad deres symptomer kan relatere sig til. Det er der nu næsten 1 mio. danskere, der har benyttet sig af samtidig med, at brugernes tilfredshed er høj med 4 ud af 5 hjerter. Servicen er helt anonym, hvor ingen data kan henføres til enkeltpersoner. På tværs af alle brugere samles aggregerede data som evt. kan have værdi for andre sundhedsmyndigheder at få indsigt i.

“danmark” præsenterer kort et indblik i datatyper, og der lægges op til en dialog om brug og værdi af disse data på samfundsplan.

Program

15.00-15.05     Velkommen
15.05-15.45     Symptomtjekker.dk

v/Anja Thyssen, udviklingschef, Sygeforsikring Danmark

15.45-16.05     Spørsmål og dialog
16.05-16.10     Opsamling og tak for nu

Læs om: Nationalt Netværk om Borgerskabte Data

Netværket er medfinansieret af Den Europæiske Union.