Webinar: Introduktion til bæredygtige værdikæder

Hvordan gør du værdikæden i din virksomhed mere bæredygtig? Og hvad er minimum krav i forhold til fx overholdelse af menneskerettigheder og miljø? Lær om ‘due diligence’  og ‘six steps’ inden for bæredygtighed. Deltag i det første af ti webinarer i EXCELIVING-træningsprogrammet.

EU har stigende fokus på bæredygtighed og ønsker at fremme ansvarlig virksomhedsadfærd i globale værdikæder. Kommende EU-regler om bæredygtige værdikæder (Corporate Sustainability Due Diligence) kan få betydning – og i værste fald konsekvenser – for både store og små virksomheder. 

Due diligence for bæredygtighed

Hvordan sikrer I, at produktionen i jeres virksomhed som minimum overholder menneskerettigheder og miljølovgivning? Og hvad er ‘ansvarlig virksomhedsadfærd’?

I dette webinar får du en introduktion til due diligence for bæredygtighedsmetoden six steps. ‘Six steps’ er en praktisk og systematisk metode til værdikædeledelse og sikrer et produktivt samarbejde om fælles ansvarlighed på tværs af værdikæden.

Lær om

  • De overordnede rammer for due diligence for bæredygtighed
  • Metoder og værktøjer til risikovurdering, beslutningstagning og opfølgningsprocedurer.
  • Tips og inspiration til, hvor du kan finde mere viden og flere ressourcer

Det får du ud af at deltage

  • Værktøjer som du kan bruge til at håndtere compliance-aspektet af due diligence for bæredygtighed
  • Praktiske råd om, hvordan I kan gribe jeres partnerskaber an på en konstruktiv og fremadrettet måde, der har til formål at forbedre forretningsførelse til gavn for planeten og mennesker samt økonomien

Mød eksperten

Oplægsholder på dette webinar er Susanne Krogh Petersen, Senior Business Consultant i Erhvervshus Hovedstaden. Susanne har arbejdet med forretningsudvikling i mere end 10 år og har stor erfaring med at guide startups og SMV’er på deres rejse mod bæredygtige værdikæder.

Du kan læse mere om due diligence for bæredygtighed og ‘six steps’ her.

Program

13:00 Velkomst v/ Nanna Broch Mortensen, Projektleder, Danish Life Science Cluster
13:05 Introduktion til bæredygtige værdikæder v/ Susanne Krogh Petersen, Senior Business Consultant i Erhvervshus Hovedstaden
13:45 Åben diskussion om bæredygtige værdikæder v/ Agustí Padrós, Projektleder, Smartech Cluster
14:00 Tak for i dag – og på gensyn

Webinaret afholdes på engelsk.

En webinarserie for smv’er med internationalt udsyn

Dette webinar er en del af EXCELIVING-træningsprogrammet, som sætter fokus på SMV’ers og andre klyngemedlemmers behov for viden og træning. Gennem 10 gratis webinarer kan du få viden og inspiration om emner inden for digitalisering, avancerede teknologier, ledelse, bæredygtighed og internationalisering.

Du kan deltage i et webinar eller flere. Alle webinarer kan ses uafhængigt.

Om EXCELIVING

EXCELIVING-projektet fokuserer på levesteder via tværsektorielle dimensioner: hjemmeautomatisering, velfærdsteknologi, belysning, møbler og byggematerialer. På den måde fremmer EXCELIVING et holistisk perspektiv på habitatværdikæder med fokus på elementer, der har en direkte indvirkning på fremme af sunde, aldersvenlige og bæredygtige miljøer. Læs mere om EXCELIVING her.

This project has received funding from the European Union’s COSME programme under Grant Agreement no. 101037887. The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) or any other body of European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for the use that may be made of the information it contains.

Tilmeld dig webinaret her