EXCELIVING – Excellent Living Environments

Vores levemiljøer (habitater) kan både styrke eller svække vores psykiske og fysiske tilstande. Projektet EXCELIVING har til formål at arbejde for at løse udfordringer i den samlede habitat-værdikæde og bidrage til at skabe sunde, aldersvenlige og bæredygtige levemiljøer. Projektet skal også styrke innovationsmuligheder og ekspertise inden for klyngeforvaltning og interregionalt samarbejde.

Levemiljøer (habitater) er menneskeskabte rum, hvor folk bor, sover, spiser, arbejder, studerer, nyder kultur og underholdning, foretager indkøb osv. I europæiske lande bruger mennesker mere end 90 % af deres tid inde i bygninger.

De aktuelle globale tendenser, der blandt andet er karakteriseret ved den demografiske forandring, den pandemiske sundhedskrise, som følge af Covid-19 og øget bevidsthed om bæredygtighed, har afsløret den tætte sammenhæng mellem levemiljøer og sundhed, da levemiljøer både kan styrke eller svække de psykiske og fysiske tilstande for mennesker.

Formål med projektet

Projektet har til formål at løse de udfordringer, som habitat-værdikæderne står over for, og derved bidrage til at fremme et gunstigt økosystem for at gøre de europæiske værdikæder konkurrencedygtige i at fremme sunde, aldersvenlige og bæredygtige rum og bygninger. Samtidigt skal projektet styrke innovationsmuligheder og ekspertise inden for klyngeforvaltning og interregionalt samarbejde.

EXCELIVING-projektet fokuserer på levemiljøer via tværsektorielle dimensioner: home automation, velfærdsteknologi, belysning, møbler og byggematerialer. I den forstand fremmer EXCELIVING et holistisk perspektiv på levemiljøer med fokus på elementer, der har en direkte indvirkning på fremme af sunde, aldersvenlige og bæredygtige miljøer:

 • Tilgængelighed og aldersvenlige miljøer
 • Digital sundhed og assisted living
 • Økologiske og bæredygtige materialer og komponenter
 • Bæredygtige og sunde byggematerialer
 • Bæredygtige og sunde møbler
 • Effektiv og bæredygtig konstruktion og design af boligmiljøer (f.eks. luftkvalitet, belysning, støjbeskyttelse) for at garantere psykisk og fysisk velbehag

Lær mere om projektet og partnere i denne video

Aktiviteter i projektet

 • B2B, Match making og events
 • Træningsprogram for SMV’er
 • Udvekslingsprogram til Portugal, Spanien og Rumænien for SMV’er, klynger og offentlige

EXCELIVING Helpdesk

Få adgang til træningsmateriale og mulighed for at netværke med andre fra habitatværdikæden:

Opret gratis profil og få adgang

Projektets værditilbud

Projektets mission er at bidrage til at øge bevidstheden om udfordringer vedrørende de menneskeskabte levemiljøer. Projektpartnerne ønsker at fremme et multi-stakeholder perspektiv og udveksle best-practice og knowhow.

Projektets vision er at være en tværsektoriel værdikæde for sunde, aldersvenlige og bæredygtige levemiljøer og vil arbejde henimod en fremtid med:

 • Sunde og bæredygtige bygninger, møbler, materialer og komponenter
 • Energieffektivitet og bæredygtige levemiljøer
 • Forbedret livskvalitet for ældre mennesker og andre mennesker der er afhængige af hjælp
 • Forøgelse af komfort, sikkerhed og livskvalitet i boligmiljøer
 • En styrkelse af klyngernes rolle som en central drivkraft for transformationen af de europæiske habitatværdikæder henimod en grønnere, smartere, aldersvenlig og mere konkurrencedygtig industri.

Hvad får du ud af at deltage i projektet?

 • Tværsektorielt indsigt i arbejdet med at forbedre vores levemiljø – og mulighed for nye samarbejder med partnere fra andre sektorer og andre lande
 • Få ny viden om, hvilke udfordringer vi står overfor i Europa, og hvordan I som virksomhed eller offentlig institution løser disse
 • Netværk og match making med repræsentanter fra virksomheder og offentlige institutioner i Portugal, Spanien og Rumænien

Partner i projektet

EXCELIVING støttes af COSME programmet under Den Europæiske Union og løber fra 01.02.2022 – 01.03.2024.

 

 

 

This project has received funding from the European Union’s COSME programme under Grant Agreement no. 101037887. The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) or any other body of European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for the use that may be made of the information it contains.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster