Møde i Netværk om medicinhåndtering

Håndtering af medicin til borgere er en kompleks og ressourcetung opgave for kommuner og sundhedsvæsenet generelt. På dette netværksmøde får du viden og indsigt i de erfaringer, som Horsens Kommune har gjort. Hør om kommunens proces og resultaterne. Vi skal også tale om fremtiden for netværket.

Flere kommuner har oplevet problemer med at få borgere på dosispakket medicin.

I Horsens Kommune har de lavet et samarbejde med deres lokale apotek omkring opstart af borgere på dosispakket medicin. Kirstine Markvorsen, ledelseskonsulent i Horsens Kommune, fortæller om hvordan Horsens har ansat farmakonomer i kommunen til at hjælpe med at finde potentielle borgere til dosispakket medicin. Kirstine Markvorsen kommer bl.a ind på:

  • Hvordan Horsens Kommune fik kortlagt deres 2000+ unikke borgere, som får hjælp til medicindispensering. Hvoraf kun lidt over 10% af disse borgere får dosispakket medicin.
  • Hvordan kommunen startede med at se på de delegerede ydelser, da disse borgere normalt er stabile i deres medicin. Her havde de omkring 300 borgere, der var delegeret til hjemmeplejen.
  • Over 75% af deres UTH’er var inden for medicin.

Netværket i fremtiden
Vi har fået positiv feedback fra deltagere i netværket og vi inviterer derfor til en dialog om netværket anno 2023 og frem – hvordan skal det se ud?
Inden mødet sender vi et oplæg til, hvordan vi tænker, netværket kan fungere i fremtiden. Det vil vi gerne drøfte med jer og have input til, så vi sikrer at netværket fortsat giver værdi og kan løfte sundheden for borgerne.

Program

13:00 Velkomst og introduktion til dagens program samt deltagerne
13:15 Oplæg om brugen af farmakonomer i Horsens Kommune v/Kirstine Markvorsen, ledelseskonsulent
14:00 Spørgsmål og sparring som opfølgning på oplæget
14:15 Pause og networking
14:35 Netværket i fremtiden
15:20 Afrunding og opsamling på mødet
15:30 Slut – tak for i dag

Læs om: Netværket om medicinhåndtering