Møde i Samarbejdsforum

Samarbejdsforum muliggør udviklingen og implementeringen af sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger. Formålet er at skabe et forum, hvor partnerne er samlet på tværs af offentlige og private aktører, hvilket øger muligheden for relationer og samarbejde på tværs.

 

På dette netværksmøde tager vi udgangspunkt i de konkrete cases, hvor implementeringen af sundhedsløsninger er lykkedes. Hvordan går man f.eks. fra pilot til storskala?

Dette netværksmøde danner fundamentet for et videre forløb med implementering og succesfuld OPI-samarbejde.

Netværksmødet afholdes på dansk.

Læs mere om Samarbejdsforum her

Program

  • Velkommen og introduktion
    v. Marlene Højstrup Jensen, Community Manager, Danish Life Science Cluster
  • Bordet rundt – præsentation samt fokus
  • Cases: Når Innovation lykkes 2023
    v. Line Bluhme, ByLink
  • Orientering om nyt netværkskoncept i Danish Life Science Cluster v. Marlene Højstrup Jensen, Community Manager, Danish Life Science Cluster
  • Dialog om Samarbejdsnetværk samt output
  • Tak for i dag

Arrangementet er medfinansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Tilmeld dig her