Netværksmøde i det regulatoriske netværk

Drøftelse af det kommende NIS2-direktiv og implikationer på udviklingen af medicinsk teknologi

 

På dette netværksmøde drøfter vi NIS2-direktivets krav og best practices i forhold til cybertrusler på drift og udvikling af medicinsk teknologi.

Vi kigger nærmere på hvad NIS2 er, hvad direktivet indeholder og hvilke krav det stiller til teknologien. Derefter gennemgår vi ISO 27001 og ISO 27701 for at forstå perspektiverne i forhold til informationssikkerheden.

Vi samler op på fælles interesser, udfordringer og behov i en åben dialog. Vi slutter af med en præsentation af netværkets samarbejdsbaserede formål og hvad drøfter et muligt output for de kommende netværksmøder og emnerne for de næste mødegange.

Program

  • Velkommen
  • Gennemgang af NIS2
  • Krav i NIS2
  • Perspektivering til ISO 27001 og ISO 27701
  • Spørgsmål og åben dialog
  • Orientering om samarbejdsbaseret netværk i Danish Life Science Cluster
  • Emne til næste gang
  • Tak for i dag

 

Læs om: Læs mere om netværket her

Netværket er medfinansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.