Regulatorisk ERFA-netværk

Der stilles store krav til dig som producent af medicinsk udstyr. På samme vis skal du, som aftager af medicinsk udstyr, også være opmærksom. De regulatoriske krav er foranderlige. Det giver anledning til at danne et forum, hvor emner som Post Market Surveillance og klinisk evaluering m.m. kan drøftes på tværs af offentlige og private aktører.

Hvorfor deltage i netværket?

Det regulatoriske ERFA-netværk er et forum, hvor offentlige og private aktører kan udveksle viden og erfaringer om relevante emner inden for det regulatoriske område. Videndelingen og erfaringsudvekslingen på tværs sikrer, at du som offentlig eller privat aktør er bedre rustet inden for området.

Via det regulatoriske ERFA-netværk, får du desuden mulighed for at tilkendegive behov, som kan bredes ud til større arrangementer. Det er dig og de andre deltagere i netværket, der sætter dagsordenen for netværksmøderne, så I får den sparring og videndeling, som I står og mangler i jeres daglige virke.

Hvem henvender netværket sig til?

Det regulatoriske ERFA-netværk er målrettet virksomheder, videninstitutioner, kommuner og regioner, der udvikler, producerer, sælger eller indkøber medicinsk udstyr.

Hvad får du ud af netværket?

  • Faglig sparring og erfaringsudveksling inden for det regulatoriske område
  • Videndeling på tværs af offentlige og private aktører
  • Jævnlige oplæg fra relevante fagpersoner

Temaer i netværket

  • Klinisk evaluering
  • Software
  • Usability tests
  • Post Market Surveillance
  • Eudamed

Deltagerne i netværket bestemmer selv, hvilke temaer, der skal på dagsordenen på de enkelte netværksmøder. Deltagerne kan desuden selv byde ind med oplæg.

Hvor tit mødes vi?

Netværksgruppen mødes virtuelt 4-5 gange årligt og efter behov.

Hvem deltager i netværket?

Deltagerne har forskellige faglige niveauer, hvilket bidrager til nuancerede dialoger.

Sådan kommer du med i netværket

Kontakt os, hvis du ønsker at være med i netværket. Netværksdeltagere får tilsendt en invitation til hvert netværksmøde.

Netværk om regulatorisk ERFA-netværk er et udviklingsnetværk i Danish Life Science Cluster. Se vores tre typer af netværk her.

Netværket er medfinansieret af Den Europæiske Union.

Aktiviteten leveres som del af Danish Life Science Clusters EU-projektet, Innovationskraft: Life Science og velfærdsteknologi og beregnes som statsstøtte under de minimisforordningen for de deltagende virksomheder. Statsstøtten er beregnet til: 4.800 kr.
Er du fra en virksomhed, forudsætter deltagelse en underskrift på en de minimis-erklæring, partnererklæring og SMV-erklæring jf. statsstøttereglerne i de minimisfordningen.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster