Hvornår er en løsning et medicinsk udstyr? Netværksmøde i Det regulatoriske ERFA-netværk

På dette netværksmøde sætter vi spotlight på, hvornår en løsning kan kategoriseres som et medicinsk udstyr. Det kan være udfordrende at skelne mellem medicinsk udstyr og ikke-medicinsk udstyr – og derfor dykker vi ned i en række forskellige grupperinger. På dette netværksmøde sætter vi særligt fokus på software.

Netværksmødet er en del af det regulatoriske ERFA-netværk i Danish Life Science Cluster. Netværket er et forum, hvor offentlige og private aktører kan udveksle viden og erfaringer om relevante emner inden for det regulatoriske område i forhold til udvikling og tilpasning af medicinske teknologier.

Læs også: Netværk i Danish Life Science Cluster – Diskussionerne med andre brancher gør os klogere

Videndelingen og erfaringsudvekslingen på tværs sikrer, at du som offentlig eller privat aktør er bedre rustet inden for området. Som privat aktør får du også input til, hvordan du sikrer at din løsning udvikles eller tilpasses med sin nødvendige dokumentation og kvalitetssikring for øje.

Kom og vær med – og deltag i diskussioner og erfaringsudveksling.

Mød Mia Trustrup Larsen, QA/RA Consultant and Trainer, Key2Compliance

Program

Velkommen

v. Danish Life Science Cluster

Nye medlemmer

Introduktion til nye personer i netværket

Introduktion til dagens program

Oplæg: Hvornår er en løsning et medicinsk udstyr? Med udgangspunkt i software, apps, m.fl. og de forskellige grupperinger

v/ Mia Trustrup Larsen, QA/RA Consultant and Trainer, Key2Compliance

Diskussion: Sparring og åben diskussion om de vigtige elementer af software som medicinsk udstyr

Orientering om kommende netværksmøder – konkrete tematikker

Orientering om WHINN – Week of health and Innovation 2024

– hvor du kan deltage i et spor om klinisk afprøvning

Orientering om webinar-serie om MDR for kommuner

Evt.

Tak for i dag.

Bliv en del Regulatorisk ERFA-netværk