Tech & Trivsel – Netværksmøde om mental sundhed

Mental mistrivsel udgør et stigende samfundsproblem. Kan digitale løsninger til psykologisk forebyggelse og behandling bidrage til at løse centrale velfærdsudfordringer i forhold til mental sundhed og mistrivsel blandt unge? Digital Lead, Teknlogisk Institut og Danish Life Science Cluster inviterer til videndeling og debat på netværksmøde.

Sorg, angst og depression er i stigende grad blevet et samfundsproblem, som skaber mistrivsel hos især unge mennesker og samtidig udgør en voksende faglig, økonomisk og personalemæssig udfordring for det offentlige sundhedssystem.

Digitale løsninger i forhold til mental sundhed har i de senere år vundet større indpas i form af privatudviklede digitale løsninger, offentligt udviklede løsninger samt løsninger udviklet i offentlige-private partnerskaber.

Den stigende anvendelse af digitale løsninger udgør både en interessant arena for offentlig-private partnerskaber og et voksende kommercielt marked for teknologileverandører.

Det får du ud af at deltage

  • Viden om social tech og mental sundhed
  • Indsigt i konkrete løsninger
  • Inspiration til at understøtte dine services med digitale løsninger
  • Netværk og nye forbindelser

På dette arrangement stiller vi skarpt på, hvordan og i hvilken udstrækning digitale løsninger til psykologisk forebyggelse og behandling kan bidrage til at løse en central velfærdsudfordring.

Digitallead, Teknologisk Institut og Danish Life Science Cluster inviterer udvalgte faglige problemejere og digitale løsningsejere til fælles videndeling og drøftelse af behovet for at styrke det danske økosystem for digitale løsninger i forhold til mental sundhed og trivsel – såkaldt social tech.

Program

13.00 – 13.15: VELKOMMEN

v/Digital Lead, Teknologisk Institut og Danish Life Science Cluster

13.15 – 13.35: Hvilke udfordringer står vi overfor?

Den nye Fællesskabsmåling for 2022 fra VIVE udarbejdet for Mary Fonden og TrygFonden viser, at en voksende gruppe kæmper med psykisk mistrivsel. Virtuelt oplæg v/Mikkel Lynggaard, analyseansvarlig hos Mary Fonden

13.35 – 15.00: EKSEMPLER

  • Aarhus Kommune: Arbejdet med unges mentale sundhed som et af kommunens 7 vilde problemer v/Marie Herborg Krogh og Marie Rørdam Fenger
  • Center for Digital Psykiatri: Digital selvhjælp og internetbaseret behandling til unge med angst, v/Kim Mathiasen, forskningsleder for CoolMinds
  • Khora Exposure: Interaktive redskaber til eksponeringsterapi og behandling af bl.a. angst og sociale forbier v/Mads Lopes, product manager., Anne Aldahl, socialfaglig medarbejder og Michael Berdiin Hansen, socialfaglig medarbejder
  • Det Nationale Sorgcenter: Udvikling af digitale services til forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner v/Karina Madsen, vicedirektør
  • Social space: Fællesskab for etablerede rådgivningstilbud i forhold til mistrivsel blandt børn og unge v/Freja Boysen, CEO

15.00 – 15.15: OPSAMLING

15.15 – 16.00: UFORMEL NETWORKING

Præsentation – Tech & Trivsel 21/06-23