Målbare gevinster kan realiseres, når kommuner og private virksomheder går sammen om at skabe nye løsninger. Men det er vigtigt, at der etableres en personlig kontakt mellem virksomhed og kommune. Det er erfaringen fra bl.a. Hjørring Kommune, der i et succesfuldt OPI-samarbejde med en privat virksomhed har realiseret målbare gevinster.