Stærkt internationalt partnerskab fortsætter for at styrke danske virksomheders vej mod udlandet

Danske virksomheder skal klædes bedst muligt på, inden de begynder deres rejse mod et internationalt marked. Derfor samarbejder Danish Life Science Cluster bl.a. med Udenrigsministeriet for at skabe de bedste betingelser for, at små danske virksomheder kan styrke deres internationale muligheder inden for bl.a. innovation, eksport og investering.

Der er brug for viden, netværk – og ofte også investeringer – når en dansk virksomhed vil ud på et internationalt marked.
Derfor er internationalisering et af kerneområderne i Danish Life Science Cluster, der har et stærkt partnerskab med Udenrigsministeriet, herunder the Trade Council og Innovation Center Denmark.

Hør mere om partnerskabet med Udenrigsministeriet ved Danish Life Science Clusters generalforsaming

Danske virksomheder skal bringes i spil – og vi skal hente ny viden hjem

Formålet med partnerskabet er bl.a. at bringe dansk viden, innovationer og løsninger i spil til globale udfordringer og/eller at hente international viden til danske udfordringer.

I 2023 resulterede partnerskabet bl.a. i:

  • Workshops med henblik på at scope business models i Sverige
  • Pitching sessioner med amerikanske afdelinger for hospitalsinnovation
  • Webinar med læring om adgang til det kinesiske sundhedsmarked
  • Pitching sessioner med amerikanske investorer
  • Netværk og seminar om sundhedssystemerne i Holland
  • Virksomhedstur med fokus på investormøder til Storbritannien

Partnerskabet mellem Danish Life Science Cluster og Udenrigsministeriet er netop blevet forlænget frem til 2025.

Udover dette samarbejder skaber vi i den nationale life science-klynge også internationale aktiviteter i regi af bl.a. EU, internationale projekter og andre europæiske sundhedsklynger.

Hør løbende om internationale aktiviteter i vores internationale nyhedsbrev

Handelskontorer i over 60 lande

I 2024 vil vi løbende udvikle nye aktiviteter, projekter og platforme, der kan støtte danske virksomheder og vidensinstitutioner mod internationale samarbejder.

Aktiviteterne skabes i samarbejde med Danmarks ambassader, regionernes erhvervshuse, de syv innovationscentre eller via generalkonsulater og handelskontorer i over 60 lande.

Internationaliseringsrådgiver Marco Thomas Lund er ansat til at varetage de internationale aktiviteter i en delt stilling mellem klyngen og ministeriet.

– Vi er glade for at kunne fortsætte partnerskaber og de stærke internationale partnerskaber, som allerede er udviklet som en følge af samarbejdet. Der er mange innovative virksomheder i Danmark, som også kan skabe værdi i udlandet, og det er interessant at følge deres rejse og være med til at understøtte deres internationaliseringsplaner, siger Marco Thomas Lund, Internationaliseringsrådgiver i Danish Life Science Cluster.

Udenrigsministeriet og dets organisation med danske ambassader, generalkonsulater og innovationscentre bruges som sparringspartner og leverandør af services til danske life science startups og SMV’er. Omvendt er partnerskabet en mulighed for Udenrigsministeriet til at lære om behov og de seneste trends fra det danske life science økosystem via Danish Life Science Cluster.

De næste aktiviteter med internationalt udsyn:

Fakta

The Trade Council (TC) er den del af Udenrigsministeriet, som løser opgaver for private virksomheder inden for eksport, innovation, internationalisering og investeringsfremme. TC hjælper danske virksomheder med innovation, eksportstart og udvidelse af aktiviteter til nye markeder. TC er til stede i mere end 70 lands, hvor de arbejder tæt sammen med erhvervslivet og har et stærk kendskab til de lokale markeder.

Innovation Centre Denmark (ICDK) er et samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet, der styrker dansk innovation i virksomheder og vidensinstitutioner. ICDK hjælper danske virksomheder, startups og videns- og forskningsinstitutioner med adgang til internationale videns- og innovationsmiljøer, samt international skalering af deres forretning. De syv danske innovationscentre er placeret i de stærkeste innovationsmiljøer verden over og kan derfor sikre at dansk innovation er på forkant med fremtidens teknologi og viden. Du kan læse mere omkring hvad de enkelte centre har af ekspertise og kompetencer her.

For mere information

Internationaliseringsrådgiver

Marco Thomas Lund

Danish Life Science Cluster
HUB Hovedstaden
+45 2052 1635