Inddragelse af medarbejdere er nøglen til succesfuld implementering af velfærdsteknologi

Når Faaborg-Midtfyn skal implementere (ny) velfærdsteknologi til løft af social- og sundhedspersonalets kerneopgaver, så er det især inddragelse af medarbejdere i implementeringsprocessen som er afgørende for, om teknologien rent faktisk bliver en hjælp – og ikke en byrde. Læs om erfaringer og få inspiration til en god implementering af velfærdsteknologi.

5. oktober 2020

Hvorfor er det vigtigt at inddrage medarbejdere, så implementeringen af velfærdsteknologi bliver en succes – dvs. en gevinst for både medarbejdere OG borgere? Kathrine Milling Jessen og Kathrine Skov Kastrup arbejder som teknologikonsulenter i Faaborg-Midtfyn Kommune:

– Når vi skal implementere velfærdsteknologi i Faaborg-Midtfyn Kommune, så kigger vi både på teknologien, teknologiens egenskaber og hvordan den kan hjælpe borgeren – og medarbejderen i kerneopgaven.

Hvor det før var især medarbejdere, som tog initiativ til indkøb/implementering af teknologier, er det nu i mere i samarbejde med både ledelse og borgere. Virksomheden Public Intelligence har i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune lavet en afdækning af teknologier i kommunen og sikret en god drift. Dette bl.a. gennem workshops med medarbejdere og ledere.

Giver teknologien mening?

– Det er vigtigt, at vi lytter til medarbejderne og tager dem med på råd, da det er dem som skal bruge teknologien i hverdagen. Giver det mening for dem – og for borgeren? Her er det vigtigt at holde for øje, at teknologien som udgangspunkt skal kunne hjælpe mange – end bare få.

Noget som især er vigtigt, når kommunen skal indkøbe ny teknologi, så er det at afdække om, der er en større målgruppe for teknologien. Der kan selvfølgelig være helt specifikke behov – på individuelt borgerniveau, men disse teknologier indgår ikke i den daglige drift.

– Når vi implementerer teknologi, kigger vi også altid på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø – og hvordan teknologien kan hjælpe og aflaste medarbejderen og borgeren. For medarbejderen skal det give mening at bruge teknologien og derfor går vi altid i dialog: Hvorfor gør vi, som vi gør – og hvad skal det gøre godt for? Og i sidste ende, hvordan hjælper det især borgeren i hverdagen.

Hverdagens eksperter – superbrugere og sidemandsoplæring

Hvordan skaber man så de bedste forudsætninger for at implementeringen bliver en succes – også for medarbejderne?

– Det er vigtigt, at medarbejderne føler sig klædt godt på – både i undervisning og sidemandsoplæring, så når de står i en ’live’ situation er trygge og sikre ved at bruge teknologien hos borgeren. Superbrugere af teknologien er ambassadører, som går forrest. Superbrugere er også eksperter i hverdagen og kender opgaverne og hvordan eller hvor teknologien giver bedst mening.

I kommunen arbejder teknologikonsulenterne på at opbygge ’teknologi-netværk’, hvor deltagere kan trække på hinandens erfaringer. Her er også især fokus på undervisning og inddrage lokale ledere, da de ofte kender området og borgernes behov bedst.

Leder – kig dine medarbejdere i øjnene

Hvilken særlig rolle har lederen i implementeringsfasen?

– Når beslutningen om implementering af ny velfærdsteknologi er taget, så er det vigtig, at ledelsen også bakker 100% op om beslutningen. Og at ledelse og medarbejdere kigger hinanden i øjnene og beslutter at det er ’det vi vil’. Vi har efterhånden skabt en teknologikultur, som er drevet af samarbejde og dialog inden for sundhedsområdet i Faaborg-Midtfyn. Og det tager tid at ændre vaner og rutiner – og lære nyt. Så derfor er ekstra tid og brede rammer for både implementering af teknologien – og driften (hverdagen), for især medarbejderen, essentiel.

3 gode råd til inddragelse af medarbejdere

I Faaborg-Midtfyn Kommune har de gode erfaringer med at inddrage Ældrerådet og ambassadører blandt medarbejderne, som tester teknologien i egen hverdag. Og ellers tester og afprøver kommunen også i flere pilotprojekter inden teknologien eventuel rulles ud i større skala i resten af kommunen.

Kathrine Milling Jessen og Kathrine Skov Kastrup er enige om, at involvering af alle, uddannelse/læring og ledelsesfokus er tre vigtige områder, som skal være tilstede. Hvis implementering af velfærdsteknologi skal blive en succes.

  1. Involver alle – både ledelse og medarbejdere, så de føler ejerskab for implementeringen og driften
  2. Uddannelse/læring i både teknologien, men også i forhold til kulturændring og mind-set, er essentiel
  3. Ledelsesfokus – giv tid til medarbejdere, som skal bruge teknologien – hav tålmodighed – og følg jævnligt op

Har du spørgsmål eller lignende erfaringer du gerne vil dele på OPIguide, så kontakt Dorte Malig Rasmussen, dora@danishlifesciencecluster.dk.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster