‘Fra produkt til serviceorienteret design’ er et gratis forløb til SMV’er med fokus på brugerinddragelse og servicedesign