Et offentlig-privat innovationssamarbejde handler om at udvikle nye innovative løsninger i samspil med det offentlige. Det tætte samarbejde sikrer øget kvalificering, og højner kvaliteten i løsningen, så den bliver mere målrettet behovene.