Vær med til at sætte retningen i Danish Life Science Clusters faglige netværksgrupper

Det faglige netværk kan blive dit vindue til fremtidens samarbejdspartnere – eller til en ny kunde. Find det netværk, der passer dig og vær selv med til at forme dagsorden og aktiviteter i netværket.

Danish Life Science Cluster driver en række netværk, hvor virksomheder og repræsentanter fra det offentlige og vidensinstitutioner med fælles interesser mødes. Emnerne spænder fra biotek over velfærdsteknologi til data og det sociale område. Netværksmøderne består typisk af uforpligtende oplæg, videndeling, snak om behov og erfaringer samt fagligt og socialt netværk.

Ingo Walterscheid fra virksomheden GMAF Circular Medico deltog for nylig i et netværksmøde for grøn omstilling, og han kom hjem med en række nye kontakter og invitationer til at udveksle viden.

– Hvis vi skal skabe en mere bæredygtig sundhedssektor, er vi nødt til at samarbejde på tværs af leverandører, myndigheder, regioner og kommuner. Vi skal fortælle hinanden om vores udfordringer og potentialer, så vi kender status i hele værdikæden og dermed kan hjælpe og supplere hinanden, sagde Ingo Walterscheid efterfølgende.

Vær med til at sætte dagsordenen i din netværksgruppe

Danmarks nationale klynge for life science og velfærdsteknologi driver flere end 10 forskellige faglige netværk, som løbende bliver tilpasset efterspørgsel og udvikling på de relevante områder. Fælles for netværksgrupperne er, at det er gratis for medlemmer af Danish Life Science Cluster at deltage. Grupperne er åbne for medarbejdere fra hele økosystemet.

– Et tæt og tillidsfuldt samarbejde er afgørende for innovationen på sundhedsområdet. Derfor tilbyder Danish Life Science Cluster en række faglige netværk, hvor vi mødes og dykker ned i konkrete temaer. For at aktiviteterne i netværkene ligger tæt op ad branchens virkelighed og medarbejdernes hverdag, inviterer vi løbende netværksdeltagere til at præge vores netværk, fortæller Krista Ebsen Blaabjerg, chef for community service i Danish Life Science Cluster.

Kommende netværksmøder

Se vores oversigt over arrangementer.

Se et klip fra NGS Tech netværket i marts 2022, hvor Mads Toft Søndergaard fra DNASense ApS demonstrerede gen-sekventering hos Danish Life Science Cluster.

Se en samlet oversigt over de faglige netværksgrupper i Danish Life Science Cluster her – eller klik ind på de enkelte beskrivelser her:

 • Netværket Care-AI – AI i hjemmeplejen på tværs af den dansk-tyske grænse.
 • Implementering af digitale løsninger på sundhedsområdet – implementering af digitale teknologier på tværs af videninstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder.
 • Netværk for grøn omstilling – grøn transformation på vejen mod et bæredygtigt sundhedsvæsen.
 • Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren – videndeling og matchmaking på tværs af regioner, virksomheder og andre offentlige aktører.
 • Netværk om AI – kunstig intelligens – Netværket er for dig, som beskæftiger dig med eller vil til at beskæftige dig med data og kunstig intelligens inden for sundhedssektoren.
 • Netværk om medicinhåndtering – Få indsigt i de erfaringer, som andre kommuner har gjort sig inden for den komplekse og ressourcetunge opgave.
 • Netværk om sundhedsdata – erfa-netværk som danner grobund for gode dialoger på tværs af offentlige og private aktører, som sparrer og videndeler om sundhedsdata.
 • Netværket WIPP-360 – har fokus på at forbedre ældre borgeres HLY i kommunerne (healthy life years).
 • NGS Tech Network – få viden og inspiration til at tage next generation sequencing til et højere niveau. Diskuter udfordringer og potentiale med andre entusiaster.
 • Regulatorisk ERFA-netværk – I dette forum drøfter vi emner som Post Market Surveillance og klinisk evaluering m.m. på tværs af offentlige og private aktører.
 • Tysk sundhedsnetværk – dette netværk sikrer videndeling mellem danske virksomheder, der er godt på vej ind på det tyske marked. Her får du adgang til den seneste viden og mulighed for at drøfte erfaringer med andre virksomheder.