Danish Life Science Cluster

Innovationskraft 23-24 styrker virksomheders – særligt SMV’ers – produktivitet og konkurrenceevne gennem samarbejde om innovation og overførsel af viden mellem videninstitutioner, virksomheder og andre aktører inden for life science området.