MTIC circular co-creation har haft til formål at etablere 15 innovationssamarbejder mellem virksomheder (der leverer til sundheds- og velfærdssektoren), forsknings- og uddannelsesinstitutioner (AU og VIA) samt hospitalerne og kommunerne i Region Midtjylland.