Dansk kaskadefinansiering kan rykke din innovation et skridt frem

For virksomhederne kan kaskadefinansiering være en attraktiv kilde til finansiering af nye innovationssamarbejder. Danish Life Science Cluster har over de sidste år forvaltet syv kaskadefinansieringsprojekter, der har udmøntet midler til i alt 144 projekter. En ny generation af danske kaskadefinansiering-projekter er på vej, så hold vågent øje!

For nogle virksomheder kan kaskadefinansiering (cascade funding, red.) være en attraktiv kilde til finansiering af nye innovationssamarbejder. Kaskadefinansiering er en fundingtype, hvor et større projekt bevilges med en pose penge, der skal udmøntes til en række ansøgninger, der opfylder helt specifikke krav.

Nogle af kendetegnene ved kaskadefinansiering er at:

 • Der er specifikke krav og afgrænsninger i forhold til hvem der kan ansøge om midler – man skal altså matche kravene.
 • Det er mindre beløb der udmøntes.
 • Ansøgning til kaskadefinansiering er mindre omfattende end større EU-programmer, og er relativ let at skrive.
 • Det er ofte muligt at få sparring før man skriver ansøgningen, og derved får man også afklaring på om det man ønsker at søge midler til, lever op til de specifikke krav der er for den givne pulje.
 • Der er som regel mindre medfinansieringsgrad end ved større ansøgninger, og ofte kan medfinansieringen lægges i timer.
 • Afgørelse på en kaskadefondsansøgning kommer som regel indenfor 2-4 måneder.
 • Succesraten på kaskadefondsansøgninger ofte høj – mellem 70-100%.
 • Administrations- og dokumentationsbyrden er ofte lavere end ved store ansøgninger.
 • Udbetaling til kaskadefundet projekt kommer efter projektets afslutning, og ofte mange måneder efter!
 • Midler uddelt via kaskadefinansiering er som oftest pålagt de minimis.

Læs om: Fra forskning til kommercialisering: Sådan undgår du ‘dødens dal’ med nemme EU-midler

Midler til 144 projekter

Formålet med kaskadefinansiering er at videreuddele midler til målgruppen. Denne fundingmodel benyttes både i EU og i Danmark.

I Danmark har Danish Life Science Cluster over de sidste år forvaltet syv projekter af denne type og har udmøntet midler til 144 projekter.

 • Sundhedsteknologisk ServiceProgram (SSP) har udmøntet midler til 30 projekter. 
  SSP, der nu er afsluttet, understøttede projekter, der udviklede nye innovative, kommercielle koncepter i form af sundhedsteknologiske ydelser eller produkter, som var affødt af konkrete behov og kendskab til marked og kunder. Se alle projekter her.
 • Syddansk OPI-pulje (OPI-Puljen) har udmøntet midler til 14 projekter. 
  OPI-Puljen, der nu er afsluttet, gav virksomheder en unik mulighed for at få testet og tilpasset produkter/services rettet mod sundhedsvæsenet, eller få dokumentation for produktets effekt, som et sidste skridt på vej mod markedet. OPI-puljen har i tidligere faser (før 2019) støttet 25 projekter. Se alle projekter her.
 • Cirkulær Co-Creation (CCC) har udmøntet midler til 18 projekter. 
  CCC, der nu er afsluttet, etablerede og finansierede innovationssamarbejder mellem virksomheder (der leverer til sundheds- og velfærdssektoren), forsknings- og uddannelsesinstitutioner (AU og VIA) samt hospitalerne og kommunerne i Region Midtjylland. Se alle projekter her.
 • Velfærdsinnovation med Nyttige Data (VIND) har udmøntet midler til 3 projekter. 
  VIND, der nu er afsluttet, styrkede danske virksomheder med datadrevet forretningsudvikling inden for sundhed og velfærd, gennem tre innovationspartnerskaber, der havde fokus på forskellige datasæt og forskellige brugerbehov. Se alle projekter her.
 • VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme (VISE) har udmøntet midler til 5 projekter.
  VISE, der nu er afsluttet, styrkede danske virksomheders konkurrencekraft inden for sundhed og velfærd gennem fem innovationspartnerskaber med afsæt i tre tematiske spor: Nye servicemodeller for velfærdsteknologi, digitale økosystemer og konkurrencefordele via dataanalyse. Se alle projekter her.
 • Innovationskraft (UFS) har udmøntet midler til 25 projekter. 
  UFS, der er igangværende, understøtter projekter der styrker innovation og vækstpotentiale gennem samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder. Her kan virksomheder, GTS’er, professionshøjskoler og andre videninstitutioner søge funding, der er med til at omsætte specialiseret viden til nye idéer. Der er udmøntet midler til tre typer af projekter: Videnspredning, videnbro og videnbromedarbejdere på universiteter. Se alle projekter her.
 • Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt (Erhvervsfyrtårnet) har udmøntet midler til 49 projekter. 
  Erhvervsfyrtårnet, der netop er ved at afslutte første fase, har understøttet fem typer af projekter der tager udgangspunkt i en ide, et koncept, en prototype eller en løsning til der kan løse en udfordring inden for ulighed i sundhed. De fem typer af projekter er: større udviklingsprojekter, fast track projekter, pilotprojekter, tværgående løftestænger og sommerpuljeprojekter. Se alle projekter her.

Hold vågent øje med kaskadefinansiering i fremtiden

Erhvervsfyrtårn Life Science II – Mental Sundhed er i opstartsfasen og er på vej med en pulje udmøntning til projekter indenfor offentligt privat samarbejde (OPI).

Få nyheder om kaskadefinansiering og andre støttemuligheder inden for life science og velfærdsteknologi her:

Danske calls: Tilmeld dig her
Internationale calls: Tilmeld dig her

For mere information

International Programme Manager

Karen Lindegaard

Danish Life Science Cluster
HUB Syddanmark
+45 2461 1931