Evaluering af implementeringsprocessen og organisering

Foto: Athree23 / Pixabay

Når du skal evaluere implementeringsprocessen, er det både arbejdet, som det tværfaglige implementeringsteam har udført, og selve udrulningen af teknologien i driften som evalueres. Læs mere i den ottende og sidste artikel om implementering af teknologi.

Når ny teknologi skal implementeres anbefales det, at der nedsættes et tværfagligt implementeringsteam. Teamet har til opgave at forberede, følge og lede implementeringsprocessen i organisationen. I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan det arbejde det tværfaglige implementeringsteam har lavet kan evalueres, og hvordan du kan evaluere implementeringsprocessen i sin helhed.

I projektet DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health) omtales det tværfaglige team også som en Learning Innovation Unit (LIU).

Evaluering af det tværfaglige implementeringsteam

Der bruges ekstra ressourcer på det tværfaglige implementeringsteam. Det er derfor relevant at evaluere både på implementeringsprocessen i sin helhed, og på hvordan det arbejde, implementeringsteamet har udført, har påvirket kvaliteten og bæredygtigheden af implementeringsprocessen.

Evalueringsmålene for det tværfaglige implementeringsteam er direkte knyttet til dette formål. Det undersøges om det tværfaglige implementeringsteam har opnået forbedrede resultater med hensyn til:

 • Fremme teknologiparathed hos de sundhedsprofessionelle
 • Fremme eksplorativ adfærd blandt sundhedspersonale
 • Forbedre implementerings- og forandringsledelsesprocesser
 • Sikret kompetence/kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning i et team snarere end hos den enkelte?
 • Forbedre samarbejdet mellem sundhedspersonale og virksomheder
 • Sikret bedre forståelse af kliniske behov i implementeringsprocessen

Du bør særligt have øje for effekter som:

 1. Bedre forankringsledelse (større opbakning til teknologiimplementeringen blandt personalet)
 2. Bedre sidemandsoplæringsstuktur (bedre bæredygtighed)
 3. Udvidet brug af teknologien i forhold til det oprindelige mål – og det kan både være i samme arbejdsområde eller overført til helt andre arbejdsområder (større gevinstrealisering)

Evaluering af hele implementeringsprocessen

Allerede når du udvikler implementeringsplanen, skal det tværfaglige implementeringsteam etablere mekanismer, som gør det muligt at evaluere på konkrete antagelser om den nytteværdi en given teknologi vil få ude i driften:

 • Hvad er det konkrete resultat du/I forventer af implementeringen?
 • Hvordan vil du/I måle om dette opnås?

De forventede resultater vil ofte være at finde i den business case, der ligger til grundlag for beslutningen om at indkøbe og implementere en ny teknologi:

 • Hvilken kapacitetsopbygning har du opnået blandt personalet i forbindelse med introduktionen af en given teknologi? Her er det vigtigt at kapacitetsopbygning ses som en del af det samlede udbytte af teknologien.
 • Har det skabt ekstra værdi for det team der til dagligt arbejder med den implementerede teknologi, at implementeringen har været ledet af det tværfaglige implementeringsteam? Og hvilken værdi?

Andre aktiviteter og initiativer omkring implementering af teknologi

 • OPIguiden består af værktøjer og cases: fra ide, udvikling, innovation til implementering af sundheds- og velfærdsteknologi.
 • Netværket for implementering af videokonsultationer stiller skarpt på de konkrete udfordringer der er i forbindelse med at implementere og skabe gevinst ved implementering af videokonsultationer.
 • Det internationale projekt DISH sætter fokus på de manglende kompetencer, der er hos sundhedsprofessionelle, i forhold til anvendelse af de mange digitale løsninger, som kontinuerligt introduceres i sundhedsvæsenet.

Artiklen er del af en artikelserie på otte artikler, som sætter fokus på de afgørende parametre for en succesfuld implementering af sundhedsteknologi.

 1. Sådan forbereder du implementering af ny teknologi i sundheds- og plejesektoren
 2. Sådan sikrer tværfaglig indsats værdiskabelse ved implementering
 3. Din tjekliste til nøgleaktiviteter når du skal implementere
 4. Involver nøglemedarbejdere i implementeringsprocessen
 5. Har du tildelt de rigtige ressourcer til implementeringsprocessen?
 6. Optagelse af ny teknologi – eksperternes tips
 7. Multidisciplinært samarbejde er vejen til god implementering
 8. Evaluering af implementeringsprocessen og organisering

 

For mere information

International Programme Manager

Karen Lindegaard

Danish Life Science Cluster
HUB Syddanmark
+45 2461 1931