Optagelse af ny teknologi – eksperternes tips

Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

Hvordan sikrer du fortsat brug af en ny teknologi? Og hvad kan du gøre for at fremme en undersøgende adfærd blandt medarbejderne der fører til udvidet brug af teknologien? Læs med i sjette artikel af otte – denne gang om teknologioptagelse.

Implementering af teknologi er en forandringsproces og det forventede resultat er en forandret adfærd blandt sundhedsprofessionelle. I denne artikel ser vi nærmere på teknologioptagelse. Hvordan når værdiskabelsen ved en ny teknologi ud til de sundhedsprofessionelle og/eller slutbrugerne? Og hvad er instrumenterne der kan bruges for at fremme teknologioptagelse?

Teknologioptagelse handler om menneskelig forankring

Når der skal implementeres en ny teknologi, anbefales det at der nedsættes et tværfagligt implementeringsteam. Teamet har til opgave at forberede, følge og lede implementeringsprocessen i organisationen.

I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan teamet kan designe interventioner, der tilskynder medarbejderne til at holde et fortsat fokus på realisering af gevinster under og efter implementeringen.

 • Hvordan organiseres denne opgave?
 • Hvem deltager?
 • Hvor ofte mødes de?
 • Hvad er det forventede resultat?
 • Og hvordan optages disse resultater af organisationen.

I projektet DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health) omtales det tværfaglige team også som en Learning Innovation Unit (LIU).

Undersøgende adfærd i forhold til brug af teknologien skal fremmes

De medarbejdere, der bruger teknologien i det daglige arbejde, skal opmuntres til at overveje om og hvordan man kan udvide brugen af teknologien til nye arbejdsområder eller til nye arbejdsgange i det samme arbejdsområde. Det skal være klart kommunikeret, hvordan medarbejderne kan formidle deres nye ideer om brugsområder til ledelsen. Nye undersøgende ideer til, hvordan teknologien kan bruges, ville fx kunne flyde til superbrugerne, som så ville kunne bringe det op på “opfølgningsmøder”, hvor der er fokus på realisering af gevinster.

Ifølge implementeringsspecialist, Thea Boje Windfeldt, tidligere Sekoia, er det vigtigt at man mødes periodisk med superbrugerne, med fokus på gevinstrealisering, når der skal implementeres nyt teknologi. Og at man med fordel kan fortsætte denne aktivitet længe efter, at implementeringen er afsluttet.

Find de ”lavthængende frugter”

Det tværfaglige team kan også strukturere opgaven ved at undersøge relaterede eller lignede arbejdsprocesser i organisationen og udarbejde en liste, hvor den nye teknologi potentielt ville kunne tages i brug. Denne liste repræsenterer således de ”lavthængende frugter” i forhold til fortsat gevinstrealisering.

Undersøgende adfærd og fortsat brug af teknologien afhænger af medarbejdernes færdigheder

Det er grundlæggende, at der etableres en bæredygtig sidemandsoplæringskultur blandt medarbejderne, som kan opretholdes over tid. Teknologioptagelse og fortsat brug af teknologien afhænger af brugernes færdigheder. Sidemandsoplæring skal organiseres således, at den ikke er sårbar over for rotation eller hyppig udskiftning af nøglemedarbejdere.

 • Læs også Involver nøglemedarbejdere i implementeringsprocessen

Michael Rønde, direktør i Working Virtual, en rådgivningsvirksomhed, der understøtter implementering af telesundhed, understreger, at ordet innovation ikke bør bruges i implementeringssammenhæng. Derimod er det relevant og vigtigt at fremme en undersøgende adfærd i forhold til beslægtede processer eller ny brugsområder.


Andre aktiviteter og initiativer omkring implementering af teknologi

 • OPIguiden består af værktøjer og cases: fra ide, udvikling, innovation til implementering af sundheds- og velfærdsteknologi.
 • Netværket for implementering af videokonsultationer stiller skarpt på de konkrete udfordringer der er i forbindelse med at implementere og skabe gevinst ved implementering af videokonsultationer.
 • Det internationale projekt DISH sætter fokus på de manglende kompetencer, der er hos sundhedsprofessionelle, i forhold til anvendelse af de mange digitale løsninger, som kontinuerligt introduceres i sundhedsvæsenet.

Artiklen er del af en artikelserie på otte artikler, som sætter fokus på de afgørende parametre for en succesfuld implementering af sundhedsteknologi.

 1. Sådan forbereder du implementering af ny teknologi i sundheds- og plejesektoren
 2. Sådan sikrer tværfaglig indsats værdiskabelse ved implementering
 3. Din tjekliste til nøgleaktiviteter når du skal implementere
 4. Involver nøglemedarbejdere i implementeringsprocessen
 5. Har du tildelt de rigtige ressourcer til implementeringsprocessen?
 6. Optagelse af ny teknologi – eksperternes tips
 7. Multidisciplinært samarbejde er vejen til god implementering
 8. Evaluering af implementeringsprocessen og organisering

For mere information

International Programme Manager

Karen Lindegaard

Danish Life Science Cluster
HUB Syddanmark
+45 2461 1931