Multidisciplinært samarbejde er vejen til god implementering

Foto: CoWomen/Unsplash

Succesfuld implementering af ny teknologi afhænger af inddragelse af de sundhedsprofessionelle medarbejdere på tværs af professioner, og at teknologivirksomheden bag er tæt på medarbejdere og implementeringsprocessen – hele vejen. Læs med i syvende artikel af otte – denne gang om multidisciplinært samarbejde.

Når der skal implementeres en ny teknologi, anbefales det, at der nedsættes et tværfagligt implementeringsteam. Teamet har til opgave at forberede, følge og lede implementeringsprocessen i organisationen. I denne artikel ser vi nærmere på det multidisciplinære samarbejde både i det tværfaglige implementeringsteam og blandt de medarbejdere, der skal benytte teknologien i deres daglige arbejde.

Fokus er på, hvordan man i fælleskab kan udforske mulighederne i den nye teknologi. Og hvordan man skaber tryghed så alle ved hvornår og hvordan de kan bidrage i processen.

I projektet DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health) omtales det tværfaglige team også som en Learning Innovation Unit (LIU).

Organisering af det multidisciplinære implementeringsteam

Organiseringen af det multidisciplinære samarbejde skal beskrives:

 • Hvordan er formålet, hvilke regler er der?
 • Hvem laver dagsorden?
 • Hvem tager referat?
 • Og hvordan følges der op?

Der bør særligt være fokus på, hvordan kommunikationen flyder mellem deltagerne.

 • Hvad er reglerne for kommunikation?
 • Kan man udpege kontaktpersoner til specielle domæner?

Giv medarbejderne mulighed for at blive hørt og for at bidrage

En af opgaverne for det tværfaglige implementeringsteam er også at udvikle procedurer for inddragelse af de medarbejdere, der skal arbejde med teknologien til dagligt.

– En succesfuld implementering afhænger i høj grad af, at medarbejderne får mulighed for at blive hørt og bidrage gennem hele implementeringsprocessen, fortæller Sundhedsekspressen, som har mange års erfaring med at facilitere teknologiimplementeringsprocesser i kommuner og på hospitaler.

Sygehus Sønderjylland benytter man metoden Shared Decision Making for at sikre inddragelse af medarbejdere.

Når implementeringsplanen ligger klar, skal det tværfaglige implementeringsteam identificere de strategiske punkter, hvor medarbejderne skal inddrages. Hvem er ansvarlig for at facilitere inddragelsesprocesserne? – og hvordan skal de faciliteres?

Forandringskommunikation

Der skal også udarbejdes forandringskommunikation, så medarbejderne bliver opmærksomme på, at deres ledere forventer, at de deltager i og bidrager til det tværfaglige samarbejde om implementeringen.

Det skal også kommunikeres klart ud, hvilket resultat ledelsen forventer at få ud af det tværfaglige samarbejde. Det er i den sammenhæng også vigtigt, at det fra ledelsens side kommunikeres:

 • At man har budgetteret med at medarbejderne skal bruge et givent antal timer på disse processer
 • At man planlægger at håndtere det derved opståede produktionsfald

Andre aktiviteter og initiativer omkring implementering af teknologi

 • OPIguiden består af værktøjer og cases: fra ide, udvikling, innovation til implementering af sundheds- og velfærdsteknologi.
 • Netværket for implementering af videokonsultationer stiller skarpt på de konkrete udfordringer der er i forbindelse med at implementere og skabe gevinst ved implementering af videokonsultationer.
 • Det internationale projekt DISH sætter fokus på de manglende kompetencer, der er hos sundhedsprofessionelle, i forhold til anvendelse af de mange digitale løsninger, som kontinuerligt introduceres i sundhedsvæsenet.

Artiklen er del af en artikelserie på otte artikler, som sætter fokus på de afgørende parametre for en succesfuld implementering af sundhedsteknologi.

 1. Sådan forbereder du implementering af ny teknologi i sundheds- og plejesektoren
 2. Sådan sikrer tværfaglig indsats værdiskabelse ved implementering
 3. Din tjekliste til nøgleaktiviteter når du skal implementere
 4. Involver nøglemedarbejdere i implementeringsprocessen
 5. Har du tildelt de rigtige ressourcer til implementeringsprocessen?
 6. Optagelse af ny teknologi – eksperternes tips
 7. Multidisciplinært samarbejde er vejen til god implementering
 8. Evaluering af implementeringsprocessen og organisering

For mere information

International Programme Manager

Karen Lindegaard

Danish Life Science Cluster
HUB Syddanmark
+45 2461 1931