DISH – Digital & Innovation Skills Helix in Health

DISH retter fokus på de manglende kompetencer, der er hos sundhedsprofessionelle, i forhold til anvendelse af digitale løsninger, som løbende introduceres i sundhedsvæsenet.

DISH, Digital & Innovation Skills Helix in Health, introducerer begrebet ”Learning Innovation Unit” (LIU). Et koncept, der skal udvikles i projektperioden.

LIU-konceptet står på to ben: Det ene handler om innovative arbejdsmetoder, mens det andet handler om træning af digitale og teknologiske færdigheder og kompetencer.

LIU konceptet arbejder i udgangspunktet med innovative arbejdsmetoder og digitale løsninger, som giver mulighed for:

 • Træning af digitale færdigheder
 • Brug af konkrete digitale løsninger til at skabe gode samarbejds- og kommunikationsmåder på tværs af sektorer
 • Partnerinvolvering gennem brug af konkrete digitale løsninger
 • Innovativt arbejde, mens man gør dette

Projektets resultater

DISH har fokus på opnåelsen af konkrete færdigheder, med afsæt i om teknologierne anvendes i hverdagen. Projektet forventes at producere tre resultater:

 • Koncept for en “Learning Innovation Unit” (LIU) – Lærings- og innovationsenhed
  Ideen med konceptet er, at triple-helix partnere (sundhedsaktører, sundheds-uddannelsesinstitutioner og industrien) samarbejder i enheden for at definere konkrete implementeringsudfordringer, innovationsbehov og træningsbehov – og i fællesskab finder løsninger.
 • Koncept for “on-the-job” træning
  On-the-job træningskonceptet vil understøtte implementering af de træningsløsninger, der er identificeret I LIU.
 • Koncept for vurdering og anerkendelse af realkompetencer i sundheds-it
  Model for anerkendelse af de kompetencer, der opnået i uformelle miljøer; eksempelvis on-the-job træning.

Træningen testes på Sygehus Sønderjylland. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole står for den samlede udvikling af et evalueringskoncept og for kompetencevurderingen. Welfare Tech sikrer virksomhedsaspektet i ”Learning Innovation Unit” (LIU) konceptet.

Implementering af sundheds- og velfærdsteknologi er ikke en nem opgave. Derfor har vi udarbejdet en miniguide med 8 domæner, der sikrer dig succes med implementering af ny teknologi i sundheds- og plejesektoren.

Se miniguide

Partnere i projektet

DISH-projektet udføres af ”triple helix økosystemer” fra fem regioner i Europa i Bergen, Liverpool, Syddanmark, Valencia, og Lübeck/Mecklenburg-Vorpommern. Endvidere deltager Krakow, European Connected Health Alliance (ECHAlliance) og flere partnere fra Bruxelles.

Sygehus Sønderjylland er lead-partner på projektet.

Hvert af de fem triple helix økosystemer udgøres af et hospital, en sundheds-uddannelsesinstitution og en klyngeorganisation.

Besøg DISH’s hjemmeside

Bliv del af DISH-projektet

Er du interesseret i at bidrage med input eller følge DISH-projektet nærmere, kan du kontakte Karen Lindegaard, Danish Life Science Cluster, karli@danishlifesciencecluster.dk.

DISH-projektet er medfinansieret af Erasmus + programmet under Den Europæiske Union. Projektet løber fra 01.11.2018 – 30.06.2022.

Billede: Shutterstock.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster