Sådan forbereder du implementering af ny teknologi i sundheds- og plejesektoren

Foto: National Cancer Institute/Unsplash

En succesfuld implementering afhænger af 20% teknologi og 80% implementering. Derfor har netop implementering fyldt meget de seneste år i kommuner, på hospitaler og blandt virksomheder. Læs med i første artikel af otte – her om forberedelse af implementering.

Mange virksomheder, kommuner og hospitaler er dagligt involveret i implementering af sundheds-og velfærdsteknologi. Over længere tid har man systematisk arbejdet på at forbedre metoder og organisation af forandringsprocesser. I denne artikelserie på otte artikler sætter vi fokus på de parametre (domæner), som er afgørende for en god implementering:

 1. Sådan forbereder du implementering af ny teknologi i sundheds- og plejesektoren
 2. Sådan sikrer tværfaglig indsats værdiskabelse ved implementering
 3. Din tjekliste til nøgleaktiviteter når du skal implementere
 4. Involver nøglemedarbejdere i implementeringsprocessen
 5. Har du tildelt de rigtige ressourcer til implementeringsprocessen?
 6. Optagelse af ny teknologi – eksperternes tips
 7. Multidisciplinært samarbejde er vejen til god implementering
 8. Evaluering af implementeringsprocessen og organisering

I denne første artikel retter vi blikket mod forberedelse af implementering og giver tips fra vores netværk og samarbejdspartnere i projektet DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health).

Nedsæt et godt tværfagligt implementeringsteam

Forud for implementering af en given teknologi bør der nedsættes et tværfagligt implementeringsteam. Teamet har til opgave at forberede, følge og lede implementeringsprocessen i organisationen.

I projektet DISH omtales dette tværfaglige team som en Learning Innovation Unit (herefter omtalt som LIU). Det er et organisatorisk koncept, der sætter en ramme for samskabelse, som fremmer multidisciplinært samarbejde, innovative holdninger og teamlæring.

En LIU kan etableres hver gang en ny teknologi skal implementeres af sundhedsoperatører. I LIU’s tværfaglige rammer sker der en ’on the job training’, som giver betingelser for bedre udvikling og anvendelse af teknologier og digitale løsninger inden for sundhedsområdet.

Formålet med at etablere et tværfagligt implementeringsteam (LIU) i forberedelsesprocessen er:

 • At stimulere eksplorativ adfærd
 • At understøtte implementerings- og forandringsledelsesprocesser
 • At sikre kompetence/færdighedsudvikling og kapacitetsopbygning sker i et team fremfor i individet
 • At styrke samarbejdet mellem sundhedsfagfolk og virksomheder og derved fremme forståelsen af behov

Opdel arbejdsopgaverne i syv domæner

Det tværfaglige implementeringsteam skal forholde sig til en række konkrete spørgsmål eller opgaver. Disse kan inddeles i syv domæner som i princippet skal indgå hver gang en ny teknologi skal implementeres.

Alle processer er iterative – og man kan søge tilbage til et domæne, man tidligere har beskæftiget sig med, hvis man bliver klogere eller noget har ændrer sig.

Inddrag medarbejdere gennem hele processen

Else-Marie Lønvig har i virksomheden Sundhedsekspressen understøttet implementeringsprocesser af sundheds- og velfærdsteknologi i både kommuner og på hospitaler gennem mange år. Hun fremhæver, at netop inddragelse af medarbejderne hele vejen gennem implementeringsprocessen – fra planlægning over implementering til drift – er altafgørende for implementeringens succes.

– Der skal skabes et rum hvor medarbejderne kan bidrage og blive hørt i løbet af implementeringsprocessen, siger Else-Marie Lønvig, Sundhedsekspressen.

Else-Marie Lønvig anbefaler, at man på strategiske punkter gennem hele implementeringsprocessen inddrager alle de medarbejdere, der kommer i berøring med teknologien. Det har hun gode erfaringer med på Sygehus Sønderjylland, hvor de med fælles beslutningstagen (Shared Decission Making) inddrager medarbejderne. Se eksempel på hvordan i illustrationen.

Modellen er en videreudvikling af ‘Shared Decission Making’ – Sygehus Sønderjylland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedsekspressen har også mange års erfaringer med at bruge den evidensbaserede metode Motivational Interview. Metoden er et værktøj, som sikrer motivation hos medarbejderne – og særligt medarbejdere, der er skeptiske i forhold til den forestående forandringsproces.

Læs mere om metoden via Socialstyrelsens videnportal.

Learning Innovation Unit, LIU, er vigtig

Trine Ungerman Fredskild, chefkonsulent og projektchef i Lærings- og Forskningshuset på Sygehus Sønderjylland, har i mange år, både forsknings- og uddannelsesmæssigt, haft fokus på netop at sikre nytteværdien af velfærdsteknologi når den implementeres i en organisation.

– LIU konceptet kan danne basis for involvering af såvel ledere som medarbejde i processen med at opnå viden om, kendskab til og kompetencer i anvendelsen af de teknologier der skal trænes i. Og konceptet kan rent praktisk tages i anvendelse som forberedelse til træningen og til opfølgning på træningen, så man sikrer, at man når de læringsmål, der er sat for træningen og de kompetencer der ønskes gennem træningen, siger Trine Ungerman Fredskild.

Udover at være initiativtager til det store internationale projekt DISH, hvor klynger og sundhedsprofessionelle fordelt på seks lande og 16 partnere arbejder sammen om netop dette tema, er Trine Ungerman Fredskild nu også leder af projektet.

Som del af DISH projektet testes LIU og to andre redskaber af 600 sundhedsprofessionelle i fem europæiske lande. Redskaberne forventes at blive tilgængelige på Danish Life Science Clusters hjemmeside efter test og tilpasning.


Andre aktiviteter og initiativer omkring implementering af teknologi

 • OPIguiden består af værktøjer og cases: fra ide, udvikling, innovation til implementering af sundheds- og velfærdsteknologi.
 • Netværket for implementering af videokonsultationer stiller skarpt på de konkrete udfordringer der er i forbindelse med at implementere og skabe gevinst ved implementering af videokonsultationer.
 • Det internationale projekt DISH sætter fokus på de manglende kompetencer, der er hos sundhedsprofessionelle, i forhold til anvendelse af de mange digitale løsninger, som kontinuerligt introduceres i sundhedsvæsenet.

Artiklen er del af en artikelserie på otte artikler, som sætter fokus på de afgørende parametre for en succesfuld implementering af sundhedsteknologi.

 1. Sådan forbereder du implementering af ny teknologi i sundheds- og plejesektoren
 2. Sådan sikrer tværfaglig indsats værdiskabelse ved implementering
 3. Din tjekliste til nøgleaktiviteter når du skal implementere
 4. Involver nøglemedarbejdere i implementeringsprocessen
 5. Har du tildelt de rigtige ressourcer til implementeringsprocessen?
 6. Optagelse af ny teknologi – eksperternes tips
 7. Multidisciplinært samarbejde er vejen til god implementering
 8. Evaluering af implementeringsprocessen og organisering

For mere information

International Programme Manager

Karen Lindegaard

Danish Life Science Cluster
HUB Syddanmark
+45 2461 1931