Virksomhed

I et fortroligt forum, videndeler og erfaringsudveksler direktører/personer fra virksomheder på sundhedsområdet på tværs af brancher inden for life science. Med afsæt i tillid mellem deltagerne stilles der skarpt på at bringe konkrete erfaringer i spil